Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wsparcie mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z...

Przedmiot:

Wsparcie mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
Tel.: +48 323734810
sekretariat@jgnzabrze.pl
https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl/pn/jgnzabrze/demand/notice/public/34256/details
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: 16 600,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 323734810
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - organizacja i utrzymanie Dworca Tymczasowego na czas budowy Centrum Przesiadkowego

Numer referencyjny: ZP.340.18.II-7.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - organizacja i utrzymanie Dworca Tymczasowego na czas budowy Centrum Przesiadkowego w Zabrzu przy Ul. J.W. Goethego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
70310000 Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych
63712100 Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Organizacja i utrzymanie Dworca Tymczasowego na czas budowy Centrum Przesiadkowego w Zabrzu przy Ul. J.W. Goethego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dwukrotne miesięczne mycie zadaszeń (wiat) / Waga: 20.00
Cena - Waga: 80.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - umowa o dofinansowanie projektu ,,Centrum Przesiadkowe w Zabrzu" nr UDA-RPSL.04.05.01-24-020B/20-00 w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV ,,Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna"; cd w pkt II.2.14.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Działanie 4.5 ,,Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie", poddziałanie 4.5.1 ,,Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 16 600,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu zw. ofertą.

CPV: 71240000, 70310000, 63712100

Dokument nr: 365146-2021, ZP.340.18.II-7.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 12.00 na komputerze zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z platformy złożonych ofert w pokoju nr 21 w siedzibie zamawiającego.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności: w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na platformie pod adresem https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl/pn/jgnzabrze/demand/notice/public/34256/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2021

Kontakt:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
pl. Warszawski 10
Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Lipka
E-mail: sekretariat@jgnzabrze.pl
Tel.: +48 323734810

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.