Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawę i montaż kotła

Przedmiot:

Zakup, dostawę i montaż kotła

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: BFF CENTER SP Z O O
Gliwicka 35
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
698694297
marzena@prettyou.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59937
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: 698694297
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie na zakup, dostawę i montaż kotła
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-07D3/20 - ,,Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności oraz do zachowania dotychczasowych miejsc pracy i powstawania nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym rozprzestrzenianiem się wir

Część 1
Zakup,dost.i mont.pieca gazowego do co i cwu-kotła kondensac

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup dostawa i montaż pieca gazowego do co i cwu- kotła kondensacyjnego.
Minimalne parametry techniczne pieca gazowego do co i cwu- kotła kondensacyjnego:
- Znamionowa moc cieplna min. 19 [kW]
- Elektroniczny panel sterowania.
- Klasa efektywności energetycznej A A
- Pompa obiegowa elektroniczna
- Naczynie wzbiorcze min. 14 l/0,75 bar
- Zasobnik c.w.u o pojemności 120 litrów z podłączeniem górnym.
- Gwarancja min. 24 m-ce.
- urządzenie fabrycznie nowe
Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1. DOSTAWA i montaż kompletnego, fabrycznie nowego kotła kondensacyjnego
2. Przeprowadzenie testów i wykonanie dokumentacji odbiorczej kotła
3. Przeszkolenie w zakresie obsługi
4. Inne niezbędne do realizacji zamówienia.
Inne wytyczne w stosunku do Wykonawcy:
1. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje wykwalifikowanych pracowników ze stosownymi uprawnieniami. Praca musi odbywać się pod nadzorem uprawnionych osób, legitymujących się stosownymi i obowiązującymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i zdolność nadzorowania prac, za koordynację działań odpowiedzialny jest Kierownik robót.
2. Realizację przedmiotu zamówienia, należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przepisów przeciwpożarowych.
3. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych). Wszystkie dokumenty powinny być aktualne, czytelne
i kompletne, odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałami.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez niego prac.
Okres gwarancji
min. 24 m-ce

CPV: 44621200-1

Dokument nr: 2021-20387-59937

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Gmina
Bytom
Miejscowość
Bytom

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego.
1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania ( cd. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego)
1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia (cd. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego)
1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne (cd. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego)
1.5. Pozostałe zmiany umowy (cd. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny umożliwiające wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny umożliwiające wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
2. Wykonawca zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wykonawcy powinna być na tyle stabilna, aby zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż jego sytuacja ekonomiczno-finansowa jest stabilna w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
4. Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100%.
Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona wg wzoru: Cmin/Cbad x 100.
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad - cena badanej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
MARZENA ŁUKOWSKA-CHMIEL ŁUKOWSKA-CHMIEL
tel.: 698694297
e-mail: marzena@prettyou.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.