Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa budowa systemu monitoringu wizyjnego

Przedmiot:

Kompleksowa budowa systemu monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PUŁTUSK
RYNEK 41
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
233067224
danuta.lada@pultusk.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59891
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: 233067224
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.04.03.01-14-7420/16 - "Kompleksowa poprawa warunków komuniacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"

Część 1
Kompleksowa budowa systemu monitoringu wizyjnego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa systemu monitoringu wizyjnego miejskich ścieżek rowerowych w ciągu ulic gminnych i powiatowych w Pułtusku
1. Budowa systemu monitoringu miejskich ścieżek rowerowych, opartego na transmisji światłowodowej w ciągu ulic Słowackiego - Gajkowicza - Graniczna, w tym:
a) Ułożenie linii światłowodowej w kanalizacji Orange od budynku Urzędu Miejskiego (serwerownia) do budynku przy Ul. Staszica 35 (siedziba Straży Miejskiej), w tym:
o Odcinek Serwerownia Urzędu Miejskiego do skrzyżowania Ul. 3-maja i Pasaż Klenczona - 72 włókna,
o Odcinek skrzyżowanie od Ul. Świetojańska i Staszica do końca linii przy Ul. Granicznej - 24 włókna.
b) Budowa napowietrznej linii światłowodowo-zasilającej wychodzącej z budynku Ul. Staszica 35 i mocowanej do słupów oświetlenia ulicznego położonych od Ul. Słowackiego przez Ul. Gajkowicza (słupy za ogrodzeniem Domu Polonii do ostatniej latarni najbliższej do mostu Kładka w Ul. Gajkowicza),
c) Podwieszenie linii światłowodowo-zasilającej do słupa sygnalizacji świetlnej przy moście Kładka w Ul. Gajkowicza,
d) Podwieszenie przewodów linii światłowodowo-zasilającej do słupa oświetlenia ulicznego wzdłuż mostu Kładka,
e) Skablowanie linii światłowodowo-zasilającej i montaż do dolnej części konstrukcji mostu Kładka, wyprowadzenie linii światłowodowo-zasilającej napowietrznie na odcinku od końca mostu Kładka w kierunku Popław,
f) Montaż 4 kamer stacjonarnych i 2 kamer szybkoobrotowych w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej w Ul. Gajkowicza, w tym 1 szt obrotowa na słupie na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Gajkowicza, 4 szt stacjonarnych na słupach oświetlenia ulicznego na moście Kładka, 1 szt. obrotowa na istniejących słupach oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulicy Gajkowicza i wał przeciwpowodziowy po stronie Popław, wraz z doprowadzeniem zasilania do kamer, podłączeniem do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej;
g) Montaż napowietrznej linii światłowodowo-zasilającej na słupach oświetleniowych wzdłuż Ul. Gajkowicza w kierunku Ul. Tartacznej,
h) Dołączenie istniejącej kamery stacjonarnej w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie skrzyżowania Ul. Gajkowicza i Tartaczna do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej.
i) Montaż linii światłowodowej od Ul. Gajkowicza poprzez Ul. Tartaczną oraz Ul. T.Kwiatkowskiego, do skrzyżowania z Ul. Graniczną. Wskazany montaż w ciągu infrastruktury Orange- kanalizacja/słupy.
j) Montaż dwóch kamer stacjonarnych, wraz z zapewnieniem stałego zasilania, podłączeniem do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej, na słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu Ul. Teofila Kwiatkowskiego i Ul. Granicznej. Obszar monitorowany powinien obejmować ciąg ścieżki pieszo-rowerowej w Ul. Granicznej.
2. Budowa systemu monitoringu miejskich ścieżek rowerowych, opartego na transmisji światłowodowej w ciągu ulic Jana Pawła II - Tysiąclecia - Wyszyńskiego (zalecany montaż w kanalizacji Orange) w tym:
a) Ułożenie linii światłowodowej (24 włókna) w kanalizacji Orange od skrzyżowania
ul. 3-maja i Pasaż Klenczona do skrzyżowania ulic Tysiąclecia i Jana Pawła II. Linię światłowodową należy prowadzić ulicami Pasaż Klenczona - Traugutta - 17 Sierpnia - Kolejowa - Mickiewicza - Jana Pawła II - Tysiąclecia - Wyszyńskiego.
b) Instalacja kamery obrotowej w rejonie przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej przy rondzie Jana Pawła II, wraz z wykonaniem/doprowadzeniem zasilania do kamer, podłączeniem do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej. Dopuszcza się lokalizację pośredniego punktu na terenie PEC z wykonaniem linii światłowodowo-zasilającej do w/w kamery;
c) Montaż 2 kamer stacjonarnych w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej w Ul. Jana Pawła II w rejonie centrum handlowego Topaz/Mrówka oraz 1 kamery szybkoobrotowej w rejonie skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia wraz z wykonaniem/doprowadzeniem zasilania do kamer, podłączeniem do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej;
d) Montaż 2 kamer stacjonarnych w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej w Al. Tysiąclecia w rejonie w rejonie skrzyżowania ulic Tysiąclecia i Strzeleckiej wraz z wykonaniem/doprowadzeniem zasilania do kamer, podłączeniem do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej;
e) Montaż 2 kamer stacjonarnych w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej w Al. Kard. S. Wyszyńskiego, w tym 1 szt. w rejonie w rejonie skrzyżowania z ulicą Kleeberga, oraz 1 szt. w rejonie w rejonie skrzyżowania z Al. Solidarności wraz z wykonaniem/doprowadzeniem zasilania do kamer, podłączeniem do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej;
3. Budowa systemu monitoringu miejskich ścieżek rowerowych, opartego na transmisji światłowodowej w ciągu ulic H. Sienkiewicza i Baltazara (zalecany montaż w kanalizacji i na infrastrukturze Orange) w tym:
a) Ułożenie linii światłowodowej (24 włókna) w kanalizacji Orange od skrzyżowania
ul. 3-maja i Pasaż Klenczona do skrzyżowania ulic H. Sienkiewicza i Ul. Baltazara. Linię światłowodową zaleca się prowadzić ulicami Świętojańską - Plac Teatralny - 3 Maja - T. Kościuszki - H. Sienkiewicza.
b) Montaż kamery stacjonarnej w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej w Ul. H. Sienkiewicza w rejonie w rejonie skrzyżowania z ulicą T. Kościuszki wraz z wykonaniem/doprowadzeniem zasilania do kamery, podłączeniem do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej.
c) Dołączenie istniejącej kamery stacjonarnej w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie skrzyżowania Ul. H. Sienkiewicza z ulicą Baltazara do budowanej sieci transmisyjnej w technologii światłowodowej;
Wykonawca przed przystąpieniem do prowadzenia prac powinien zapoznać się ze stanem faktycznym infrastruktury drogowej i technicznej oraz możliwościami budowy linii wg wymagań Zamawiającego.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie stosownych uzgodnień, zgód i dokumentacji na lokalizowanie elementów systemu monitoringu w istniejącej infrastrukturze podmiotów trzecich.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie stosownych uzgodnień i zgód na prowadzenie prac w pasie dróg publicznych.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa i montaż wszelkich urządzeń sieciowych (np. switch, konwerter) lub zasilających niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia.
5. DOSTAWA i montaż rejestratora wizyjnego do obsługi kamer internetowych.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie montaż rejestratora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (budynek Urzędu Miejskiego - serwerownia na II piętrze). W zakresie montażu Wykonawca dostarczy wszystkie komponenty niezbędne do uruchomienia i obsługi rejestratora i kamer, w tym okablowanie, dyski twarde, Klawiatura sterująca (manipulator) do sterowania kamerami.
Po stronie Wykonawcy będzie podłączenie i konfiguracja wszystkich instalowanych kamer monitoringu miejskich ścieżek rowerowych oraz uruchomienie systemu, sprawdzenie poprawności działania systemu i przekazanie do użytkowania Zamawiającemu.
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 miesięcy gwarancji.
6. DOSTAWA, montaż i konfiguracja stacji komputerowej do obsługi systemu monitoringu
1. Komputer stacjonarny wg. specyfikacji:
o Płyta główna wraz z procesorem, który otrzymał nie mniej niż 10.000 punktów w testach https://www.cpubenchmark.net
o Pamięć RAM min 16GB DDR4
o Dysk: 1szt. SSD min 256GB + 1szt. HDD 1T 7200rpm
o Dedykowana karta graficzna z 4xHDMI, min 2 GB pamięci GDDR
o Obudowa z zasilaczem min. 500W
o Gwarancja min. 24 miesiące
2. 4 szt. monitory 42" do systemu monitoringu (praca ciągła),
3. System Windows 10 PRO
7. Dostarczenie dokumentacji niezbędniej do zawarcia i realizacji umów dzierżawy kanalizacji teletechnicznej i słupów telekomunikacyjnych i oświetleniowych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie opisowej i graficznej.
8. Parametry i Dane techniczne:
a) Kamery stacjonarne IP 4Mbpx- 12 szt.
Rozdzielczość kamery: 4MP
Zasięg oświetlacza: 150m
Klasa Szczelności: IP67
Odporność mechaniczna: IK10
Sygnał wyjściowy kamery: IP
Gwarancja: 36 miesięcy
Zasilanie kamery: 24V AC ; PoE+
b) Kamery obrotowe IP 4Mbpx- 3 szt.
Rozdzielczość kamery: 4MP
Zasięg oświetlacza: 150m
Klasa Szczelności: IP67
Odporność mechaniczna: IK10
Sygnał wyjściowy kamery: IP
Gwarancja: 36 miesięcy
Zasilanie kamery: 24V AC ; PoE+
c) Światłowód do powieszenia
Konstrukcja jednotubowa (~20kg/km)
Średnica (~5.5mm)
Żel i konstrukcja blokująca wodę (WB)
Powłoka HDPE
Zakres temperaturowy -40°C - 70°C
Wzmocniony 2 prętami ARP (o 0.5mm) / FRP (o 0.4mm) oraz włóknami aramidowymi
Maksymalne naprężenie instalacyjne: 1200N.
d) Światłowód do kanalizacji
Konstrukcja wielotubowa,
Powłoka HDPE 1,4mm,
Włókna i konstrukcja pochłaniająca wodę (WSY),
Powłoka HDPE,
Zakres temperaturowy -40°C - 60°C,
Wzmocniony 2 prętami ARP (o 0.5mm) / FRP (o 0.4mm) oraz włóknami aramidowymi,
Maksymalne naprężenie instalacyjne: 1500N.
Gwarancja 36 miesięcy.
e) Rejestrator wizyjny (min do 32 kamer)
Prędkość nagrywania min [kl/s]: 25kl/s @ 1080P,
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 12 Mpx (4K),
Ilość obsługiwanych dysków: 4 dyski
Złącze HDMI: Tak,
Złącze VGA: Tak,
Ilość obsługiwanych kamer: 32 szt.
Wsparcie dla kamer ANPR do wykrywania tablic rejestracyjnych (LPR): Tak.
Gigabit LAN x 2 szt.
Onvif: Tak,
Gwarancja 36 miesięcy.
f) Dyski twarde do rejestratora wizyjnego (4 szt. o pojemności min 6TB każdy)
Interfejs Sata 6 Gb/s
Pamięć podręczna min 256MB
Współczynnik MTBF min 1 000 000 h
g) Klawiatura sterująca (manipulator) do sterowania kamerami
Interfejs: LAN i USB

CPV: 51314000-6

Dokument nr: 2021-25763-59891

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
pułtuski
Gmina
Pułtusk
Miejscowość
Pułtusk

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Potwierdzą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług tożsamych z przedmiotem zamówienia polegających na kompleksowej budowie systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o system światłowodów na łączną sumę 50.000 zł netto

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
DANUTA ŁADA
tel.: 233067224
e-mail: danuta.lada@pultusk.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.