Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
289z dziś
4745z ostatnich 7 dni
19633z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku szatni sportowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa budynku szatni sportowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Śmigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel
powiat: kościański
65 5180 003
urzadmiejski@smigiel.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Śmigiel
Wadium: ---
Nr telefonu: 65 5180 003
Termin składania ofert: 2021-08-19 16:15:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z budową
budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść. Zakres robót obejmuje: budowę budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na boisku w Wonieściu - budynek składający się z 7 kontenerów, w których znajdować się będą szatnie sportowe wraz z łazienkami, pomieszczenie dla sędziów, magazyny oraz szatnia z łazienką dla OSP. Ponadto projekt przewiduje budowę drogi dojazdowej do szatni wraz z miejscami parkingowymi.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119683, ZP.271.13.2021.KA

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Gmina Śmigiel w związku z zaistnieniem przesłanek wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna - Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy Śmigiel oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej, a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie Gminy Śmigiel.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Ul. harcmistrza Łukomskiego 19
5.1.3.) Miejscowość: Śmigiel
5.1.4.) Kod pocztowy: 64-030
5.1.5.) Województwo: wielkopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
W analizowanej sytuacji występuje następujący stan prawny i faktyczny:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...)
11) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Gmina Śmigiel pozostaje podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. jako spółka prawa handlowego jest osobą prawną, zaś jedynym wspólnikiem Spółki, który posiada 100% udziałów w Spółce jest Gmina Śmigiel, będąca w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym, a zarazem podmiotem wskazanym w art. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jako jednostka sektora finansów publicznych. Gmina Śmigiel sprawuje nad ww. Spółką kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez Zamawiającego nad własnymi jednostkami. Brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w kontrolowanej Spółce. Gmina Śmigiel jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych i obszarów działalności Spółki. Gmina Śmigiel nie została ograniczona w wykonywaniu pełnego prawa głosu, ani w żaden sposób nie został umniejszony jej wpływ na działalność Spółki. Zamawiający, Gmina Śmigiel, reprezentowany przez Burmistrza Śmigla, sprawuje kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki, co wynika między innymi z uwarunkowań ustaw samorządowych (ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce komunalnej).
Wobec powyższego spełniony w tym przypadku jest warunek z art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób.
W kontekście powyższego ziścił się także warunek z art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jak zostało wskazane powyżej Spółka nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Przechodząc do ostatniej przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych określonej w lit. b wskazać należy, że Spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Śmigiel w sferze użyteczności publicznej, polegających na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wobec tego ponad 90% działalności kontrolowanej Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Śmigiel.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.