Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych

Przedmiot:

Przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Velociti Sp. z o.o
Józefa Chełmońskiego 10
51-630 Wrocław
powiat: Wrocław
504105947
m.f.mazurek@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60089
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: 504105947
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu prototypów nowych urządzeń - totemów wyposażonych w kamery zliczające rowerzystów.
Powstaje w kontekście naboru
RPMP.01.02.03-AA.00-00-000/00 -

Część 1
Przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w tym: zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie 2 zestawów (4 szt.) prototypów, innowacyjnych urządzeń dla wyposażenia m.in. ścieżek rowerowych, posiadających funkcję zliczania przejeżdżających rowerzystów za pomocą wizji oraz mierzenie takich parametrów jak: wilgotność, temperatura, stan powietrza, opady.
Ogólna charakterystyka urządzenia
Głównym zadaniem urządzenia ma być policzenie rowerzystów wykorzystujących daną ścieżkę rowerową oraz udostępnienie danych użytkownikom na wyświetlaczu urządzenia. Wspomniane dane mają dotyczyć zarówno informacji płynących ze zliczania wizyjnego: prędkość, ilość, czas przejazdu między poszczególnymi elementami systemu, jak i dodatkowych czujników w urządzeniu: wilgotność, opady, jakość powietrza.
Podstawowa wersja systemu składać się będzie z dwóch ,,totemów" o konstrukcji kratowej, stalowej z pokryciem z paneli aluminiowych malowanych proszkowo, całość posadowiona na prefabrykowanym fundamencie z przetworzonych tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu - dobór materiałów musi uwzględniać brak korozji w okresie min 10 lat . Wielkość ,,totemów" zostanie ustalona na etapie projektowania , jednakże wysokość nie będzie mniejsza niż 2,20 m. Urządzenia zostaną wyposażone w zewnętrzne ekrany ledowe/lub lepsze celem wyświetlania danych dla użytkowników. Elementy systemu wizyjnego muszą pracować bez problemów w przedziale temperaturowym: od - 40 st C do + 60 st C lub więcej, muszą przy tym wykazywać się małym zapotrzebowaniem na energię. Kamera powinna mieć możliwość badania otoczenia pod kątem 360 stopni. Naczelna funkcja kamery polega na wykrywaniu, rozpoznawaniu i liczeniu obiektów w jej polu działania, nie zaś na obserwacji. Dobór komputera przemysłowego oraz okablowania powinien być podyktowany żywotnością, jakością oraz serwisem dostępnym na całym świecie. Ponadto prototypy powinny być wyposażone w łączność: wifi (standard: gsm oraz 4G/5G), bluetooth 5.0 lub nowszy.
Zliczanie obiektów (rowerzystów) umożliwić ma kamera 360st. Komunikuje się ona z komputerem centralnym za pomocą interfejsu. Komputer ma za zadanie gromadzić dane otrzymane z kamery oraz pozostałych czynników mierniczych oraz wyświetlać wskazane dane na wyświetlaczach zewnętrznych ,,totemu" . W dalszym etapie wspomniane dane będą poddane analizie szczegółowej oraz posłużą do różnego rodzaju opracowań np.: wykorzystanie danej ścieżki rowerowej.
W ramach projektu zostanie zaprojektowany, zbudowany i przetestowany jeden zestaw składający się z dwóch urządzeń posiadający własne zasilanie oparte na źródłach odnawialnych np.: akumulatorze oraz panelu fotowoltaicznym/turbinie wiatrowej jak również w zasilaniu opartym o prąd stały (źródło zewnętrzne prądu)

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 2021-5980-60089

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca powinien spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu:
a) Jednostki naukowe:
-posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
- posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
- Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
- instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych
jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Wiedza i doświadczenie: ocenie będzie podlegała ilość przeprowadzonych łącznie prac B+R w danym zakresie tematycznym przez kadrę, którą dysponuje Wykonawca. Ważne jest posiadanie kadry, która realizowała już prace B+R w zakresie tworzenia projektów wzorniczych nowych produktów, prace B+R w zakresie badania/ tworzenia/ testowania urządzeń elektrycznych.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wymaga się, aby Oferent posiadał odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne oraz aby dysponował osobami zdolnymi do wykonania usługi obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego. Wymaga się, aby Wykonawca przedstawił urządzenia, które poświadczą posiadanie takiego potencjału i doprowadzą do wykonania: projektu wzorniczego oraz nowego wyrobu w postaci totemów liczących rowery. Ważna jest możliwość wykonania projektu prototypów, ale także przetestowanie ich.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium wyboru będzie w 100% najniższa cena.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Mazurek
tel.: 504105947
e-mail: m.f.mazurek@gmail.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.