Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup prac badawczych

Przedmiot:

Zakup prac badawczych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: SUPO-Cereber Sp. z o. o
Jerzego Kuryłowicza 119
30-698 Kraków
powiat: Kraków
012-650-49-20
biuro@supo.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60054
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 012-650-49-20
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem
Powstaje w kontekście naboru
RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 - Typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

Część 1
Zakup prac badawczych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Opracowanie modelu innowacyjnego zespołu urządzenia pompowego w kompaktowej zabudowie, uniwersalnej, umożliwiającej zasilanie instalacji gaśniczych przeciwpożarowych: mgłowych niskociśnieniowych, hydrantowych, tryskaczowych.
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 2021-4500-60054

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O zamówienie mogą się ubiegać podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych:
a) Jednostki naukowe: ? posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub ? posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub ? Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub ? instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent musi posiadać potencjał kadrowy i techniczny umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu, na dzień składania oferty. tj.
a) personel pozostający w dyspozycji wybranego Wykonawcy/Wykonawców, który zostanie zaangażowany w realizacje projektu, posiada doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju danej usługi/usług,
b) liczba osób, które zostaną zaangażowane w realizację projektu jest adekwatna do zakresu i rodzaju danej usługi/usług,
c) prawo do dysponowania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia halą warsztatową o powierzchni co najmniej 80 m2 i wysokości co najmniej 2 m, wyposażona w podstawowy sprzęt do przeprowadzenia testów pożarniczych,
d) dysponowanie wyposażeniem w postaci podstawowych narzędzi monterskich tj.: zestaw kluczy płaskich, nasadkowych trzpieniowych, kleszcze, obcęgi, śrubokręty, przecinaki etc., elektronarzędzia: wiertarki, szlifierki, wkrętaki, imadła itp.; umożliwiających zmontowanie urządzenia.
e) podstawowy sprzęt komputerowy ze środowiskiem Windows i pakietem Office, podstawowy program graficzny ze środowiska CAD dla opracowania części rysunkowej dokumentacji urządzenia ( rysunki płaskie maszynowe).
Spełnienie powyższego warunku musi zostać jednoznacznie wykazane w ramach załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie tj. w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Wiedza i doświadczenie:
Oferent wykaże, iż posiada niezbędne doświadczenie w dziedzinie kompleksowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w polskich i zachodnich standardach. Potwierdzeniem posiadanego doświadczenia jest udokumentowany minimum 5 letni staż pracy w dziedzinie nauk technicznych pokrewnych do przedmiotu zapytania, w tym co najmniej 2 wydane publikacje w uznanym czasopiśmie, o tematyce pokrewnej z przedmiotem zapytania. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
w skład zespołu oferenta powinny wchodzić min. 3 osoby w tym:
- minimum jedna osoba ze stopniem naukowym profesora, w dziedzinie nauk pokrewnych z przedmiotem zamówienia;
- minimum jedna osoba posiadająca tytuł doktora lub magistra w dziedzinie nauk pokrewnych z przedmiotem zamówienia;
Uprawnienia te są niezbędne do przeprowadzenia wymienionych zadań badawczych.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80 pkt.
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas realizacji zamienia jest oceniany w skali od o do 20 pkt.
20 pkt. za zadeklarowany czas zamówienia wynoszący 1 pełny miesiąc poniżej daty końcowej określonej w terminie realizacji zamówienia
0 pkt. - przyznaje się za realizację zamówienia w terminie określonym w terminie realizacji zamówienia

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Knapik
tel.: 012-650-49-20
e-mail: biuro@supo.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.