Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
534z dziś
5057z ostatnich 7 dni
18152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont lokali mieszkalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W RADOMSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kościuszki 12 A
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
sekretariat@tbsradomsko.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-20 11:00:05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont lokali mieszkalnych położonych w Radomsku Ul. Przedborska 1 nr 6 i 8
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych położonych w Radomsku Ul. Przedborska 1 nr 6 i 8 , który należy wykonać zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, szkicem oraz zasadami wiedzy technicznej, przedmiary robót pełnia rolę informacyjną - obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 5 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 6,
3) szkic - stanowiący dodatek nr 7 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
4) Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 8 (ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) - funkcja informacyjna) do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
5) dokumentacja zdjęciowa - stanowiąca dodatek nr 9 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 10 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
7) szkic - stanowiący dodatek nr 11 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
8) Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 12 (ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) - funkcja informacyjna) do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
9) dokumentacja zdjęciowa - stanowiąca dodatek nr 13 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

CPV: 45400000-1, 45111300-1, 45262500-6, 45311000-0, 45315000-8, 45330000-9-, 45331000-6, 45332000-3, 45332400-7, 45410000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00119916, TBS/UZP/2/2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Stosownie dotreściart.305pkt2ustawyzdnia11września2019r.Prawozamówieńpublicznych zamawiający może udzielić zamówienia trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeliwpostępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust.1pkt2lub5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.Zamawiający dnia25czerwca2021r.ogłosił postępowanie o numerze TBS/UZP/1/2021 oudzieleniezamówieniapodnazwą,,RemontlokalimieszkalnychpołożonychwRadomskuul.
Przedborska1nr6i8,ul.Warszyca1nr9,10,18,ul.Zgody11nr5orazul.Plac3Maja5bnr1"
wtrybiepodstawowym-ogłoszenieozamówieniunr2021/BZP00095878/01zdnia2021-06-25.Termin składania ofert upłynął dnia12lipca2021r.W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zamówienie zostało podzielonena3części,ustalono minimalne warunki udziału w postępowaniu,naskładanie ofert wyznaczono17dni,postępowaniezostałoskierowanezwłaszczadoprzedsiębiorcówzsektoramiko,małych przedsiębiorstw.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-01dcc76b-d578-11eb-b885-f28f91688073
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MP Finanse Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Świętokrzyska 30/63
5.1.3.) Miejscowość: Warszawa
5.1.4.) Kod pocztowy: 00-116
5.1.5.) Województwo: mazowieckie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Mając na uwadze treść w/w art.305 pkt2ustawy, postanowiono przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, co pozwoli na zawarcie umowy na wykonanie remontów lokali, w możliwie najszybszej procedurze i najłatwiejszej dla potencjalnego Wykonawcy.Informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz wymogi zatrudnienia zostały wskazane w Informacjach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i wzorze/projekcie umowy stanowiącym dodatek do tych Informacji.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.