Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż zestawów monitorujących ruch rowerowy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa i montaż zestawów monitorujących ruch rowerowy

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż zestawów monitorujących ruch rowerowy na terenie miasta Poznania
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów monitorujących ruch rowerowy na terenie miasta Poznań, w punktach wyznaczonych przez Zamawiającego, bezterminowy dostęp do panelu obsługi danych generowanych przez zestawy oraz roczny automatyczny przesył danych z zestawów do panelu obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3 SWZ nr ref. DZ.DR.341.56.2021.

Zadanie A obejmuje dostawę i montaż na terenie Poznania 12 zestawów monitorujących ruch rowerowy oraz dostęp do panelu obsługi danych oraz roczny automatyczny przesył danych w lokalizacjach wskazanych w pkt 3.1.3 SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów monitorujących ruch rowerowy na terenie miasta Poznań, w punktach wyznaczonych przez Zamawiającego, bezterminowy dostęp do panelu obsługi danych generowanych przez zestawy oraz roczny automatyczny przesył danych z zestawów do panelu obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3 SWZ nr ref. DZ.DR.341.56.2021. Zadanie B obejmuje dostawę i montaż na terenie Poznania 11 zestawów monitorujących ruch rowerowy oraz dostęp do panelu obsługi danych oraz roczny automatyczny przesył danych w lokalizacjach szczegółowo wskazanych w pkt. 3.1.3 SWZ.

CPV: 34972000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00120157, DZ.DR.341.56.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdm.poznan.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na ePUAP lub pocztę elektroniczną Zamawiającego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna ( inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl) (nie dotyczy oferty i jej załączników). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oferta podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej i opatruje podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji określone są w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt. 23.2 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt. 23.2 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty składane drogą elektroniczną zgodnie z pkt. 11 SWZ. 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.