Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup drobnych materiałów budowlanych

Przedmiot:

Zakup drobnych materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+4844 737 7525, 7438
Lukasz.Rudzki@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43066/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +4844 737 7525, 7438
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Zakup drobnych materiałów budowlanych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa drobnych materiałów budowlanych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów dla PGE GiEK S.A., zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX.
2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego do przedstawionego w Formularzu RFX za wyjątkiem 7 pozycji ROZPUSZCZAL.NITRO UN1263 w zakresie Części 1.
2.1. przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne (w tym geometryczne i przyłączeniowe) określone w Formularzu RFX (identyczne lub lepsze).
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego
w Formularzu RFX wraz podaniem jego modelu, nazwy producenta i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony
w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 (trzy) Części, zgodnie z podziałem dokonanym w Formularzu RFX.
5.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
5.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli
w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
5.4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie.
Uwaga: W przypadku wyboru różnych Wykonawców, na poszczególne części zamówienia (wg podziału Formularza RFX zostaną zawarte z Wykonawcami oddzielne Zamówienia. W przypadku wyboru jednego Wykonawcy na kilka lub wszystkie części zamówienia zostanie zawarte jedno Zamówienie.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z Formularzem RFX.
8. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy.
9. Zamawiający dopuszcza udział(u) podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w OWZ.

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELB/05186/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
27-07-2021 10:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43066/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
27-07-2021 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów /Magazyn Zamawiającego G011.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części, wyliczoną zgodnie z pkt. 10.3.
5. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen.
6. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez platformę zakupową- SWPP 2, w zakładce ,,Pytania i odpowiedzi".
7. Pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w dokumencie SWZ.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Łukasz Rudzki, Ewelina Kałużna
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Lukasz.Rudzki@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+4844 737 7525, 7438

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.