Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie audytu powykonawczego

Przedmiot:

Opracowanie audytu powykonawczego

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
powiat: włoszczowski
44 781-42-46, 44 781-42-24
m.wyrwal@kluczewsko.gmina.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kluczewsko
Wadium: ---
Nr telefonu: 44 781-42-46, 44 781
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na:
Opracowanie audytu powykonawczego dotyczącego projektu pn. ,,Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin"
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie audytu powykonawczego dotyczącego projektu: pn. ,,Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin" w ramach, którego zainstalowano 138 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 126 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
2. Weryfikacji podlegają następujące wskaźniki:
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ciepłej ze źródeł odnawialnych [MWt]
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]
- produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]
- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika C02] (CI 34)
3. Instalacje wykonane zostały na terenie czterech gmin z podziałem na:
- Gmina Kluczewsko: 49 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 50 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
- Gmina Moskorzew: 32 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 17 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
- Gmina Radków 33szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 34 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
- Gmina Secemin 24 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 25 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
4. Zadanie obejmuje opracowanie jednego dokumentu w ramach opracowania zadań: a) instalacji fotowoltaicznych polegający na:
- weryfikacji ilości zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w porównaniu z ilościami podanymi we wniosku o dofinansowanie
- weryfikacji łącznej mocy zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w porównaniu z ilościami podanymi we wniosku o dofinansowanie
- odczyt uzysków z inwerterów zamontowanych na każdej lokalizacji, porównanie następujących wskaźników: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]; produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]; szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika C02] b) instalacji kolektorów słonecznych polegający na:
- weryfikacji ilości zamontowanych instalacji kolektorów słonecznych w porównaniu z ilościami podanymi we wniosku o dofinansowanie
- odczytu uzysków z liczników, wyliczenie łącznej mocy, uzysków, szacowanego rocznego spadku emisji CO2 z zamontowanych instalacji kolektorów słonecznych w porównaniu z ilościami podanymi we wniosku o dofinansowanie
- porównaniu następujących wskaźników: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]; produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]; szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika C02]
5. Audyt zostanie sporządzony w pięciu egzemplarzach wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym oraz egzemplarz w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD lub DVD) sporządzona w programie z pakietu MS OFFICE w formacie DOC oraz w formacie PDF,
6. Wykonawca zapewni, że pliki w formie elektronicznej są tożsame z wersją papierową.
7. Dokument powinien być dostępny cyfrowo, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z2019r. poz. 848),
8. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty związane z jego realizacją.
9. Audyty ex-post będą wykonane zgodnie z metodologią, na podstawie której przygotowano audyty ex-ante, ale biorąc pod uwagę rzeczywiste zużycie energii w monitorowanym okresie
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z celem, któremu ma służyć.
11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin składania ofert.
Gmina Kluczewsko,
ul. Spółdzielcza 12,
29- 120 Kluczewsko
Biuro Obsługi Mieszkańca (Parter)
Ofertę można przesłać na adres e-mail: m.wyrwal@kluczewsko.gmina.pl Oferty należy złożyć do 27.07.202lr.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia 16 sierpnia 2021

Wymagania:
4. Warunki gwarancji (
Zamawiający wymaga udzjelenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 12 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 3 wzoru umowy.
5. Warunki płatności Przelew - 14 dni. Dopuszcza się płatności częściowe.
6. Kryteria wyboru
1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena - 100%).
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń
Do oferty należy dołączyć zestawienie zamówień dotyczących takiego samego przedmiotu zamówienia na rzecz innych gmin tj. wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat zamówień na dokumentację techniczną związaną z wykonaniem weryfikacji osiągniętych wskaźników
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert
9. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania, w formie pisemnej bądź elektronicznej z dopiskiem ,,Opracowanie audytu powykonawczego dotyczącego projektu pn. ,,Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin".
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11. Zasady uzupełnienia złożonych ofert, poprawy omyłek w ofertach, opis sposobu udzielania wyjaśnień, modyfikacji treści Zapytania do składania ofert, odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania określa Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 7 stycznia 2021 roku dostępny na stronie internetowej www kluczewsko.gmina.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.