Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej oraz obsługa...

Przedmiot:

Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej oraz obsługa systemów elektroenergetycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu
ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
Tel.: +48 261442098, Faks: +48 261442101
31wog.zp@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/31wog/proceedings
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 261442098,
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej oraz obsługa systemów elektroenergetycznych

Numer referencyjny: 49/ZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
50711000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej oraz obsługa systemów elektroenergetycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Okres gwarancji na wykonane usługi będzie zgodny z deklaracją Wykonawcy złożoną na formularzu ofertowym (stanowi jedno z kryterium oceny ofert), jednak minimalny okres gwarancji, wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od daty odbioru towaru tj.; od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia gwarancyjnego zgodnego z treścią umowy, w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej - Zgierz, Jeżewo

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45317000 Inne instalacje elektryczne
51111200 Usługi instalowania generatorów
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Zgierz, Konstantynowska 85

Kompleks wojskowy - Jeżewo gm. Biała

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji,wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem awarii, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 600,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej - Łódź - Źródłowa 52, Pryncypalna 94, Gdańska 89, 6 Sierpnia 92, 1 Maja 90, Św. Jerzego 7a, Legionów 83, 95-041 Gałkówek

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45317000 Inne instalacje elektryczne
51111200 Usługi instalowania generatorów
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Łódź, Ul. Źródłowa 52

Kompleks wojskowy - Łódź, Ul. Pryncypalna 94

Kompleks wojskowy - Łódź, Gdańska 89

Kompleks wojskowy - Łódź, 6 Sierpnia 92

Kompleks wojskowy - Łódź, 1 Maja 90

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji, wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem awarii, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej oraz obsługa systemu elektroenergetycznego - Nowy Glinnik

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45317000 Inne instalacje elektryczne
51111200 Usługi instalowania generatorów
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Nowy Glinnik, 97-217 Lubochnia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji,wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem awarii, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie systemu elektroenergetycznego w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 C do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 12 800,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej oraz obsługa systemu elektroenergetycznego - Leźnica Wielka, Leźnica Wielka Osiedle

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45317000 Inne instalacje elektryczne
51111200 Usługi instalowania generatorów
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - 95-043 Leźnica Wielka

Kompleks wojskowy - 95-043 Leźnica Wielka Osiedle

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji,wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem awarii, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie systemu elektroenergetycznego w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 D do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 12 800,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej - Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki WKU, Regny

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45317000 Inne instalacje elektryczne
51111200 Usługi instalowania generatorów
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Tomaszów Mazowiecki Ul. J. Piłsudskiego 72

Kompleks wojskowy - Tomaszów Mazowiecki Ul. P.O.W. 9

Kompleks wojskowy - Skład Regny Gmina Koluszki, 95 - 040 Koluszki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji, wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem awarii, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 E do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 14 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej - Kutno, Skierniewice

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45317000 Inne instalacje elektryczne
51111200 Usługi instalowania generatorów
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Kutno Ul. Bohaterów Walk nad Bzurą

Kompleks wojskowy - Skierniewice Pl. Jana Pawła II

Kompleks wojskowy - Skierniewice Ul. Batorego 64

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji, wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem awarii, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 F do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6 200,00 PLN.

CPV: 50711000, 45317000, 51111200, 71334000

Dokument nr: 367460-2021, 49/ZP/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/31wog

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/31wog/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Zgierz, Konstantynowska 85

Kompleks wojskowy - Jeżewo gm. Biała

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Łódź, Ul. Źródłowa 52

Kompleks wojskowy - Łódź, Ul. Pryncypalna 94

Kompleks wojskowy - Łódź, Gdańska 89

Kompleks wojskowy - Łódź, 6 Sierpnia 92

Kompleks wojskowy - Łódź, 1 Maja 90

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Nowy Glinnik, 97-217 Lubochnia

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - 95-043 Leźnica Wielka

Kompleks wojskowy - 95-043 Leźnica Wielka Osiedle

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Tomaszów Mazowiecki Ul. J. Piłsudskiego 72

Kompleks wojskowy - Tomaszów Mazowiecki Ul. P.O.W. 9

Kompleks wojskowy - Skład Regny Gmina Koluszki, 95 - 040 Koluszki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleks wojskowy - Kutno Ul. Bohaterów Walk nad Bzurą

Kompleks wojskowy - Skierniewice Pl. Jana Pawła II

Kompleks wojskowy - Skierniewice Ul. Batorego 64

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021

Kontakt:
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. Konstantynowska 85
Zgierz
Kod NUTS: PL712 Łódzki
95-100
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamkiewicz
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261442098
Faks: +48 261442101

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.