Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
916z dziś
5342z ostatnich 7 dni
20368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wodomierzy

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
(58) 320 10 32, 320 02 20, 302 32 82, 320 12 95, (58) 345 82 35
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: (58) 320 10 32, 320
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH NA DOSTAWĘ WODOMIERZY
III. PODSTAWA PRAWNA
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz zgodnie z ,,Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych" opublikowanym na stronie internetowej zapraszającego.
IV. PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
I. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wodomierzy.
II. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,
? DOSTAWA oraz wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Gdańsk.
? Miejsce wykonywania Zamówienia: Gdańsk
ETAP I - wymiana ok 2000 szt.
ETAP II - wymiana ok. 6000 szt.
w maksymalnym okresie 4 lat
III. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych będzie:
a) określenie optymalnych dla Zamawiającego parametrów technicznych wodomierzy,
b) istotne dla stron postanowienia umowy na realizację zamówienia, w tym zwłaszcza termin realizacji zamówienia, zasady udzielania gwarancji i serwisowania wodomierzy, wysokość i stosowanie kar umownych,
c) inne kwestie istotne dla przedmiotu zamówienia, które mogą pojawić się w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych.

Dokument nr: 2511.16.2021.DPF

Składanie ofert:
2. Podmiot zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nz@nieruchomoscigda.pl
3. TERMIN SKŁADANIA zgłoszeń: 28.07.2021 r. do godz. 11:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Wymagania:
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: ,,Wstępne konsultacje rynkowe na dostawę wodomierzy".
V. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z postanowieniami ,,Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Zapraszający dopuści do udziału we wstępnych konsultacjach podmioty, które wykażą, że wykonały co najmniej 2 dostawy o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem wraz z dowodami potwierdzającymi należycie ich wykonanie.
4. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 12 ,,Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych". Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
5. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkań indywidualnych z uczestnikami, on-line oraz wymiany korespondencji w postaci elektronicznej.
6. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest w III kwartale 2021 r.
VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w ,,Regulaminie przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych" składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Beata Jerzy
Tel. 693-957-595
Email: nz@nieruchomoscigda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.