Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu bieżącego kotnina żelbetowego

Przedmiot:

Wykonanie remontu bieżącego kotnina żelbetowego

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o
ul. Powstańców Styczniowych 3
06-500 Mława
powiat: mławski
tel. (023) 654 35 06 fax (0 23) 654 40 84
pecmlawa@pecmlawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mława
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (023) 654 35 06
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu bieżącego
kotnina żelbetowego typu KBMŁ, H=45,0 m.
przy Ul. Powstańców Styczniowych 3 w Mławie
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący komina - polegające na:
a) oczyszczeniu i uzupełnieniu wykruszeń w zewnętrznej powierzchni trzonu komina
masą mrozoodporną na bazie modyfikowanych cementów wraz z zamalowaniem
uzupełnionych ubytków farbami w kolorze komina tj. jasnoszarym i czerwonym,
b) uzupełnieniu (blachy zamykającej właz górny,
c) oczyszczeniu z rdzy ognisk korozji oraz uzupełnieniu ubytków zabezpieczenia
antykorozyjnego stalowych kotew, drabin i pomostów komina.
3.2. Remont bieżący ma być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.
3.3. Opis zakresu remontu bieżącego jest zawarty w Orzeczeniu Technicznym Komina
żelbetowego typu KBMŁ, H = 45,0 m, opracowanym przez mgr inż. Władysława
i Łukasza Wenskich we wrześniu 2019 roku, stanowiącym załącznik do niniejszych
Warunków Zamówienia.
3.4. Obiekt i teren wokół po wykonaniu remontu bieżącego winien być przywrócony do stanu
pierwotnego (czystość drabin, pomostów i otoczenia komina).
3.5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na realizację wyżej wymienionego zakresu
z wymaganym terminem zakończenia robót do dnia 15 października 202 lr.
4. Cel dialogu technicznego:
4.1. Celem dialogu technicznego jest rozeznanie realnych możliwości optymalizacji kosztów
wykonania opisanych zadań w powiązaniu z innymi elementami umowy wpływającymi
w istotny sposób na przepływy finansowe u Zamawiającego.
4.2. Wykonawca, bądź Wykonawcy, którzy zdaniem Zamawiającego przedstawią
najkorzystniejsze warunku realizacji remontu bieżącego zostaną zaproszeni do złożenia
oferty ostatecznej, będącej podstawą do zawarcia umowy realizacji.

Otwarcie ofert: 6.4. Do 13 sierpnia 2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty.

Składanie ofert:
6.1. Do 29 lipca 2021 r. - ostatni dzień składania dokumentów i oświadczeń, o których mowa
w punkcie 5.2 WZ oraz ankiety wypełnionej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do WZ. Wymagane dokumenty uczestnicy dialogu składają w siedzibie Zamawiającego
za pośrednictwep poczty lub osobiście.
6.3. Do 09 sierpnia 2021 r. - termin składania ofert ostatecznych.

Wymagania:
Zamawiający w ramach przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie remontu
bieżącego komina żelbetowego typu KBMŁ, H=45,0 m. przy ul. Powstańców Styczniowych 3
w Mławie zaprasza zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w dialogu technicznym,
o którym mowa w art. 15 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o, zwanego dalej Regulaminem. Tekst Regulaminy
dostępny na stronie www.pecmlawa.pl
Przygotowywane postępowanie dotyczy zamówienia, które jest zamówieniem sektorowym
w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2021 poz. 1129).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający w prowadzonym postępowaniu
nie stosuje przepisów tejże ustawy.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu:
5.1. W dialogu technicznym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
5.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przy ocenie,
czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy kierować się
postanowieniami art. 12 Regulaminu.
5.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu,
w okresie trwania dialogu technicznego zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do WZ oraz
dołączyć referencje na wykonane remonty obiektów kominowych o wysokości min. 45 m.
Uwaga: wszystkie strony składanych oryginalnych dokumentów winny być podpisane a kopie
dokumentów potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy wg stosownych zapisów w KRS.
7. Informacje końcowe:
Uczestnik dialogu technicznego bierze udział w niniejszym postępowaniu na własny koszt
i ryzyko.
Wszelkie informacje zawarte w ankiecie (w tym również informacje cenowe) posłużą
Zamawiającemu wyłącznie do ostatecznego określenia warunków zamówienia, które zostaną
sformułowane po zakończonym dialogu technicznym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego na każdym
etapie, o ile uzna iż składane oferty wykraczają poza planowane koszty remontu bieżącego.
Dla dokładniejszego rozpoznania zakresu
przedmiotu zamówienia, możliwe jest umówienie w dniach 21-29 lipca 2021 r. wizji
lokalnej na obiekcie komina, po uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania
z Zamawiającym.
6. Wstępny harmonogram postępowania:

6.2. Do 04 sierpnia 2021 r. zaproszenie wybranych uczestników dialogu technicznego
do złożenia ofert ostatecznych

6.5. Do 20 sierpnia 2021 r. podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.