Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
871z dziś
5416z ostatnich 7 dni
20523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż szlabanu elektromechanicznego

Przedmiot:

Montaż szlabanu elektromechanicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,,Wspólna Praca" z siedzibą w Katowicach
ul. Sobieskiego 10
40-082 Katowice
powiat: Katowice
tel.: (32) 259-65-76 wew. 24
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 500,00 zł
Nr telefonu: tel.: (32) 259-65-76
Termin składania ofert: 2021-08-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa ,,Wspólna Praca" z siedzibą w Katowicach Ul. Sobieskiego 10 ogłasza przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadania pn.:

Montaż szlabanu elektromechanicznego przy budynku Chrobrego 17 w Katowicach

Rodzaj, zakres oraz miejsce wykonania robót:
Roboty budowlane i instalacyjne.

Szczegółowy zakres i opis robót został określony jest w SIWZ.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.08.2021 roku o godz. 815

Składanie ofert:
Oferty należy składać z dopiskiem określającym przedmiot przetargu w terminie do 12.08.2021 roku do godz. 800 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Adresy inwestycji: Ul. Chrobrego 17 w Katowicach
Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2021 roku

Wymagania:
Oferenci, którzy złożyli oferty mają prawo uczestniczenia w otwarciu ofert (w części jawnej) w terminie oznaczonym powyżej.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500,00 zł,
Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem); 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do zrealizowania zamówienia (zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień na roboty tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto każda, dysponowanie sprzętem i załogą umożliwiającą wykonanie zamówienia); 3)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia; 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 zł); 5)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca" w Katowicach dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zamówienia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), niezbędnej do przygotowania oferty, którą należy pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej Spółdzielni tj. http://www.sbm.katowice.pl (podstrona dotycząca przetargów).
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
Informacji w zakresie przetargu udziela: Kierownik Działu Technicznego nr tel.: (32) 259-65-76 wew. 24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.