Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Chopina 52 bl. 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 095/ 7256 855
zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 095/ 7256 855
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)
2. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji systemu kontroli dostępu i systemu rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: ZP/19/2021

Składanie ofert:
Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1) przesłać e-mailem w terminie do 03.08.2021r. do godz.11:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule ,,POSTĘPOWANIE ZP/19/2021"

2) złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy Ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do 03.08.2021r. do godz.11:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia

Do 36 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
UWAGA!

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty
4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie
z załącznikiem nr 1.

2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności.

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
5. Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
6. Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena - 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

cena najniższa

----------------------- x 100x 100% = ilość uzyskanych punktów

cena badana
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

Oznaczenie wykonawcy

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta na ,,wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji systemu kontroli dostępu i systemu rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp."

POSTĘPOWANIE : ZP/19/2021

Nie otwierać przed: 03.08.2021r. godz. 11:00

Kontakt:
8. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1) Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.