Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
424z dziś
4947z ostatnich 7 dni
18042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Zakup i regeneracja technicznych środków materiałowych

Przedmiot:

,,Zakup i regeneracja technicznych środków materiałowych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Bukowska 34
60-811 Poznań
powiat: Poznań
261 574 802
14wog.szp@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486113
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 261 574 802
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i regeneracja technicznych środków materiałowych do zabezpieczenia eksploatacji pojazdów ogólnego przeznaczenia''
Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie 1: DOSTAWA technicznych środków materiałowych do pojazdów marki Iveco;
Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do scharakteryzowania asortymentu w formularzu cenowym poprzez uzupełnienie we wskazanych przez Zamawiającego pozycjach rubryk "Nazwa producenta" i "Symbol katalogowy producenta" oraz ,,Wpisać (Q) lub (P)";
Brak powyższych wpisów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy.
2) Zamawiający do części zamiennych zalicza:
a) części zamienne (Q) - części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane
do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami
i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami
i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów, opakowane przez Producentów części, oznakowane logiem (znakiem towarowym) producenta części (Q) - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie części zamiennych oznaczonych logo producenta pojazdów, należących do grupy jakości (O) jako części przewyższające jakością oznaczone jako (Q);
b) części zamienne (P) - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one o porównywalnej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych;
3) Oferowane części zamienne do pojazdów powinny być fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub alternatywne i zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2010
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych;
4) Oferowane techniczne środki materiałowe powinny być dostarczone w opakowaniu producenta (tam gdzie występują), zakonserwowane metodą zapewniającą ich przechowywanie w warunkach magazynowych:
a) dla wyrobów metalowych: 60 miesięcy;
b) dla wyrobów gumowych i wykonanych z tworzywa sztucznego: 24 lub 36 miesięcy;
c) dla pozostałych wyrobów: 24 lub 36 miesiące.
5) Termin realizacji dostawy - maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy.
6) Na oferowane części Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres:
- min. 12 do maks. 24 miesięcy,
- lub na okres wskazany przez producenta (ale nie mniejszy niż 12 miesięcy),
liczony od dnia zamontowania danego wyrobu na pojazd.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- formularz cenowy - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ
- Minimalne Wymagania Eksploatacyjne - Techniczne dla zadań nr 3 i 4 - Załącznik nr 7 do SWZ
- wzory umów - załącznik nr 5 do SWZ;

DOSTAWA technicznych środków materiałowych do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych
1) Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do scharakteryzowania asortymentu w formularzu cenowym poprzez uzupełnienie we wskazanych przez Zamawiającego pozycjach rubryk "Nazwa producenta" i "Symbol katalogowy producenta" oraz ,,Wpisać (Q) lub (P)";
Brak powyższych wpisów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy.
2) Zamawiający do części zamiennych zalicza:
a) części zamienne (Q) - części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane
do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami
i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami
i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów, opakowane przez Producentów części, oznakowane logiem (znakiem towarowym) producenta części (Q) - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie części zamiennych oznaczonych logo producenta pojazdów, należących do grupy jakości (O) jako części przewyższające jakością oznaczone jako (Q);
b) części zamienne (P) - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one o porównywalnej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych;
3) Oferowane części zamienne do pojazdów powinny być fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub alternatywne i zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2010
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych;
4) Oferowane techniczne środki materiałowe powinny być dostarczone w opakowaniu producenta (tam gdzie występują), zakonserwowane metodą zapewniającą ich przechowywanie w warunkach magazynowych:
a) dla wyrobów metalowych: 60 miesięcy;
b) dla wyrobów gumowych i wykonanych z tworzywa sztucznego: 24 lub 36 miesięcy;
c) dla pozostałych wyrobów: 24 lub 36 miesiące.
5) Termin realizacji dostawy - maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy.
6) Na oferowane części Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres:
- min. 12 do maks. 24 miesięcy,
- lub na okres wskazany przez producenta (ale nie mniejszy niż 12 miesięcy),
liczony od dnia zamontowania danego wyrobu na pojazd.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- formularz cenowy - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ
- Minimalne Wymagania Eksploatacyjne - Techniczne dla zadań nr 3 i 4 - Załącznik nr 7 do SWZ
- wzory umów - załącznik nr 5 do SWZ;

Zadanie nr 3 DOSTAWA akumulatorów do pojazdów osobowych i dostawczych;
1) Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia rubryk
w formularzu cenowym "Producent, Symbol katalogowy, Miesiąc i rok produkcji",
w sposób jasny i czytelny, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację oferowanego wyrobu, poprzez podanie np. nazwę producenta, numeru katalogowego, typu, wersji itp. - celem dokonania sprawdzenia zgodności i weryfikacji oferowanych wyrobów
z wymaganiami przedmiotowymi;
Brak powyższych wpisów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy.
2) Termin realizacji dostawy - maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy.
3) Oferowane akumulatory muszą być zgodne z ,,Minimalnymi wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi (WET)", przy czym Zamawiający dopuszcza wyroby o wyższych parametrach w zakresie prądu rozruchowego (A);
4) Na każdym oferowanym wyrobie musi być umieszczona data produkcji lub data zaformowania;
5) Oferowane akumulatory muszą być:
a) fabrycznie nowe;
b) pochodzić z produkcji najpóźniej z stycznia 2021 roku.;
c) dostarczone w gatunku pierwszym;
d) posiadać oryginalne cechy i oznakowanie producenta;
e) takie same w danym asortymencie;
6) Wykonawca udzieli gwarancji na akumulatory minimum 36 miesięcznej - liczonej od daty dostawy przy minimalnym okresem zachowania zdolności rozruchowej 48 miesięcy;
7) Wykonawca dostarczy wraz z dostawą wyrobów karty gwarancyjne
i instrukcje obsługi akumulatorów, indywidualnie dla każdego akumulatora objętego zamówieniem, dokumenty te wymagane są w języku polskim. Dostarczone karty gwarancyjne muszą zawierać informację o warunkach udzielonej gwarancji i o sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej;
8) Wykonawca zutylizuje na własny koszt zużyte akumulatory w ilości ogółem nie większej niż dostarczone, zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021 poz. 779 tekst jednolity) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020 poz. 10).

Zadanie nr 4 DOSTAWA ogumienia do pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów;

1) Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wskazanych rubryk w formularzach cenowych "Producent, Klasa efektywności paliwowej, Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni, Klasa zewnętrznego hałasu toczenia"
w sposób jasny i czytelny, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację oferowanego wyrobu, celem dokonania sprawdzenia zgodności i weryfikacji oferowanych wyrobów
z wymaganiami przedmiotowymi;
Brak powyższych wpisów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy.
2) Termin realizacji dostawy - maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy.
3) Oferowane ogumienie musi być zgodne z ,,Minimalnymi wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi (WET)", przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia opon
o wyższych parametrach nośności i prędkości, klasy efektywności paliwowej, klasy przyczepności na mokrej powierzchni i niższym parametrze klasy zewnętrznego hałasu toczenia;
4) Wykonawca dostarczy ogumienie fabrycznie nowe, nie bieżnikowane, pochodzące z produkcji po 1 tygodniu 2021, w gatunku pierwszym, posiadające oryginalne cechy i oznakowanie producenta oraz oznaczoną datą produkcji;
5) Wykonawca dostarczy ogumienie w danym asortymencie (pozycji formularza cenowego) nie różniące się między sobą, w szczególności w zakresie: producenta, oznaczenia rozmiaru opon, kategorii użytkowania (normalnego użytkowanie drogowe, jazda po śniegu, użycie tymczasowe), konstrukcji (diagonalna, radialna, runflat), indeksu prędkości, indeksu nośności, szerokości;
6) Wykonawca udzieli gwarancji na opony minimum 36 miesięcznej lub na przebieg określony przez dokumentację techniczną producenta - liczonej od daty dostawy;
7) Wykonawca wraz z dostawą wyrobów dostarczy karty gwarancyjne, indywidualnie dla każdej opony objętej zamówieniem, dokumenty te wymagane są w języku polskim. Dostarczone karty gwarancyjne muszą zawierać informację o warunkach udzielonej gwarancji i o sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej;
8) Dostarczone ogumienie będzie zaopatrzone w specjalne etykiety z informacjami na temat ich wydajności pod względem zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poziomie generowanego hałasu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 2020/740;
9) Wykonawca zutylizuje na własny koszt zużyte ogumienie w ilości ogółem nie większej niż dostarczone, zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219
z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021 poz. 779 tekst jednolity) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020 poz. 10).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- formularz cenowy - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ
- Minimalne Wymagania Eksploatacyjne - Techniczne dla zadań nr 3 i 4 - Załącznik nr 7
do SWZ
- wzory umów - załącznik nr 5 do SWZ;

Zadanie nr 5 DOSTAWA akcesoriów samochodowych;
1) Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest do scharakteryzowania asortymentu wyszczególnionego w pozycjach 10 i 11 w formularza cenowego poprzez uzupełnienie rubryki ,,Czy opakowanie posiada dołączany lejek - WPISAĆ TAK LUB NIE";
Brak wpisu będzie traktowany jako ,,NIE".
2) Termin realizacji dostawy - maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy.
3) Na etapie realizacji umowy, Wykonawca dostarczy, najpóźniej z dniem dostawy aktualne karty charakterystyki produktów chemicznych dotyczących oferowanych wskazanych pozycji asortymentowych, zgodną z ,,Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych ich mieszaninach (Dz.U.2020 poz.2289);
4) Oferowane produkty chemiczne powinny być nowe, dobrej jakości, w I gatunku, posiadać nazwę wyrobu lub jej symbol literowy, nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, termin użytkowania, wymagania, co do zasad przechowywania i użytkowania, zapakowane w oryginalne opakowanie producenta zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi (tam gdzie występują);. Dopuszcza się przekazanie informacji w formie drukowanej, oraz wymagane prawem dopuszczenie do stosowania wydane przez właściwe instytucje (np. PZH);
5) Oferowane produkty chemiczne muszą pochodzić z bieżącej produkcji, być oryginalnie zapakowane, dopuszczone do obrotu oraz posiadać okres przydatności do użycia liczony od daty dostawy minimum 12 miesięcy;
6) Oferowane produkty chemiczne muszą być w danym asortymencie takie same, tj. jednego producenta o identycznych parametrach;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- formularz cenowy - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ
- Minimalne Wymagania Eksploatacyjne - Techniczne dla zadań nr 3 i 4 - Załącznik nr 7 do SWZ
- wzory umów - załącznik nr 5 do SWZ

Zadanie nr 6
DOSTAWA farb, lakierów, rozpuszczalników, klei i innych produktów chemicznych;
1) Na etapie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kart technicznych, potwierdzających iż oferowane farby alkidowe i rozpuszczalniki do farb alkidowych (pozycje nr 1, 2, 7, 8, 9 i 10 formularza cenowego) spełniają wymagania techniczne Zamawiającego opisane w formularzu cenowym;
2) Termin realizacji dostawy - minimalnie 3- maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy.
3) Wyroby takie jak: farby specjalne, emalie, kleje, silikony, i inne produkty chemiczne muszą pochodzić z bieżącej produkcji, muszą być oryginalnie zapakowane, dopuszczone do obrotu oraz posiadać okres przydatności do użycia liczony od daty dostawy minimum 12 miesięcy;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- formularz cenowy - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ
- Minimalne Wymagania Eksploatacyjne - Techniczne dla zadań nr 3 i 4 - Załącznik nr 7 do SWZ
- wzory umów - załącznik nr 5 do SWZ;

DOSTAWA profesjonalnych produktów chemicznych do zabezpieczenia procesu obsługowo - naprawczego pojazdów typu KTO Rosomak oraz innych pojazdów;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- formularz cenowy - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ
- Minimalne Wymagania Eksploatacyjne - Techniczne dla zadań nr 3 i 4 - Załącznik nr 7
do SWZ
- wzory umów - załącznik nr 5 do SWZ
1) DOSTAWA profesjonalnych produktów chemicznych do zabezpieczenia procesu obsługowo - naprawczego pojazdów typu KTO Rosomak oraz innych pojazdów.
2) Wyroby muszą pochodzić z bieżącej produkcji, muszą być oryginalnie zapakowane, dopuszczone do obrotu oraz posiadać okres przydatności do użycia liczony od daty dostawy minimum 12 miesięcy;
3) Termin realizacji dostawy - minimalnie 3- maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie 8- DOSTAWA materiałów do zabezpieczenia procesu obsługowo - remontowego pojazdów;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- formularz cenowy - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ
- Minimalne Wymagania Eksploatacyjne - Techniczne dla zadań nr 3 i 4 - Załącznik nr 7 do SWZ- wzory umów - załącznik nr 5 do SWZ;
1) Oferowane materiały będą nowe, dobrej jakości, w I gatunku, posiadać nazwę wyrobu lub jej symbol literowy, nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, zapakowane
w oryginalne opakowanie producenta zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi
i jakościowymi (tam gdzie występują);
2) Oferowane materiały w każdej pozycji mają być tego samego producenta
o identycznych parametrach w całej zamawianej ilości;
3) Termin realizacji dostawy - minimalnie 3- maksymalnie 15 dni od dnia podpisania umowy.

Regeneracja technicznych środków materiałowych do pojazdów ogólnego przeznaczenia.
1) Wykonawca dokona odbioru na własny koszt i ryzyko technicznych środków materiałowych, przeznaczonych do regeneracji z magazynu Zamawiającego
w Poznaniu przy Ul. Dojazd 30, a po wykonaniu usługi dostarczy je na własny koszt
i ryzyko w to samo miejsce;
2) Wykonawca dokona odbioru technicznych środków materiałowych od Zamawiającego na podstawie sporządzonych dokumentów obrotu materiałowego, w których potwierdzi przyjęcie tśm;
3) Przez wykonanie regeneracji Zamawiający rozumie przywrócenie danej części pełnej sprawności technicznej (nadanie parametrów technicznych określonych przez producenta danej części podlegającej regeneracji);
4) Zakres czynności wymaganych do przeprowadzenia przez Wykonawcę:
a) zdefektowanie wyrobów;
b) wyczyszczenie, wymycie i zakonserwowanie;
c) wymiana na nowe (bez wad) podzespołów i mechanizmów zużytych eksploatacyjnie i uszkodzonych;
d) wypiaskowanie i pomalowanie;
e) obligatoryjna wymiana na nowe uszczelniaczy i uszczelek, łożysk (tocznych, ślizgowych), elementów gumowych (przewodów, membran);
f) sprawdzenie parametrów eksploatacyjnych, regulacja i próba na stanowisku kontrolnym;
5) W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi podczas wykonywania usługi - regeneracji, że naprawa okaże się ekonomicznie nieuzasadniona (tj. gdy koszt regeneracji przekroczy 60% wartości nowego zespołu, podzespołu) lub niemożliwa (tj. uszkodzenia lub eksploatacyjne zużycia elementów składowych tśm, których usunięcie wykracza poza zakres określony w umowie), niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Zamawiającego, określając zakres uszkodzeń poprzez sporządzenie opisu stanu technicznego zespołów i podzespołów;
6) W takim przypadku Zamawiający może przekazać Wykonawcy inne tśm pod warunkiem posiadania odpowiedniego funduszu remontowego. W przypadku braku funduszu, Wykonawca nie będzie żądał wynagrodzenia z tytułu części niezrealizowanej umowy;
7) W przypadkach przedstawionych w pkt 5 i 6 Zamawiający nie będzie ponosił kosztów oceny stanu technicznego i transportu;
8) Zregenerowane tśm muszą być poddane procesowi konserwacji zapewniający
24 miesięczny okres przechowywania w warunkach magazynowych, liczony od daty przyjęcia przez Zamawiającego;
9) Wykonawca wraz z dostawą wyrobów dostarczy:
a) Karty gwarancyjne na poszczególne egzemplarze wyrobów;
10) Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert do wyboru udzielonej gwarancji jakościowej na regenerowane techniczne środki materiałowe w terminie:
a) 24 miesięcy niezawodnej pracy wyrobów, liczonej od dnia zamontowania danego wyrobu na pojazd - nie dłużej jednak niż 36 miesięcy od daty przyjęcia wyrobów (dzień dostawy);
b) 12 miesięcy niezawodnej pracy wyrobów, liczonej od dnia zamontowania danego wyrobu na pojazd - nie dłużej jednak niż 24 miesięcy od daty przyjęcia wyrobów (dzień dostawy);
c) 6 miesięcy niezawodnej pracy wyrobów, liczonej od dnia zamontowania danego wyrobu na pojazd - nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty przyjęcia wyrobów (dzień dostawy).
poprzez wpisanie w rubryce ,,gwarancja" odpowiedniej wartości 24 lub 12 lub 6;
11) Termin realizacji dostawy - maksymalnie 35 dni od dnia podpisania umowy.
12) Odbiór i dostawa wyrobów nastąpi z miejsca wskazanego przez Zamawiającego
(tj. magazyn Służby Czołgowo-Samochodowej 14 WOG, 60-631 Poznań Ul. Dojazd 30);

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- formularz cenowy - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ
- Minimalne Wymagania Eksploatacyjne - Techniczne dla zadań nr 3 i 4 - Załącznik nr 7 do SWZ- wzory umów - załącznik nr 5 do SWZ;

CPV: 34300000-0, 31400000-0, 34351100-3, 24900000-3, 44400000-4, 44800000-8, 14810000-2, 19500000-1, 42662000-4, 44300000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00121339, 21/z/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem : https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp i formularza ,,Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
Rozdział IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Poznani u, Ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest wyznaczony przez Komendanta inspektor ochrony danych osobowych tel. 261-577-445;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Zakup
i regeneracja technicznych środków materiałowych do zabezpieczenia eksploatacji pojazdów ogólnego przeznaczenia''', nr sprawy 21/z/2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486113
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.