Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
789z dziś
5312z ostatnich 7 dni
18408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie grubociągu do produkcji drutów...

Przedmiot:

Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie grubociągu do produkcji drutów aluminiowych wraz z niezbędnym wyposażeniem

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice
powiat: myślenicki
tel. 665-810-196
oferty@tfkable.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Myślenice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 665-810-196
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o ,,Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", w ramach projektu pt. ,,Opracowanie innowacyjnych kabli wysokich napięć dedykowanych dla farm wiatrowych wykorzystujących barierowy efekt hybrydowych modyfikatorów poprawiających odporność na zjawisko drzewienia wodnego izolacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie grubociągu do produkcji drutów aluminiowych okrągłych oraz profilowych, zwanego dalej Grubociągiem, wraz z niezbędnym wyposażeniem. Maszyna produkcyjna musi spełniać wszystkie funkcjonalności określone w dalszej części niniejszego zapytania i spełniać wymagane parametry pracy. Grubociąg będzie zainstalowany w istniejącej hali Zakładu TFKable Bydgoszcz.
Dostarczenie w ramach zamówienia Grubociągu wraz z niezbędnymi elementami i oprogramowaniem. Grubociąg ma spełniać wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania. Maszyna musi spełniać wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Producent maszyny musi dostarczyć certyfikat (deklarację) zgodności z wymogami zasadniczymi, maszyna musi być wyposażona w tabliczkę znamionową. Zarówno certyfikat i tabliczka muszą być oznakowane znakami CE. Producent maszyny w certyfikacie zgodności z wymaganiami zasadniczymi 2006/42/WE powinien zdeklarować zgodność z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE i innymi dyrektywami WE, jeśli takie zastosował. Deklaracja zgodności powinna być wystawiona w języku polskim.
Deklaracja zgodności CE musi dotyczyć całej instalacji i nie może być rozdzielona na poszczególne elementy.

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczany Grubociąg musi być wyposażony w elementy, które winny posiadać funkcjonalności oraz parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 1. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2.

Dokument nr: 02/POIR.01.01.01-00-0005/20/2021

Specyfikacja:
Informacja o miejscu instalacji Grubociągu - zainteresowane firmy na pisemny wniosek otrzymają link do dokumentacji budynku,
kontakt:
Ryszard Szydłak, ryszard.szydlak@tfkable.com, tel. 665-810-196

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 23.08.2021 o godz. 9.00.
2. Oferta powinna być dostarczona:
a) osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres: Tele-Fonika Kable S.A. Ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska (osoba odbierająca: Pani Sylwia Jaworska)
b) lub poczty elektronicznej na adres: oferty@tfkable.com
3. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną, decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego.
4. W przypadku ofert złożonych drogą elektroniczną rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2
6. W ofercie należy wskazać: imię, nazwisko oraz stanowisko i adres e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy złożą ważne oferty, zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym w celu polepszenia warunków oferty.
Negocjacje mogą być prowadzone w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena zryczałtowana netto, okres gwarancji, czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki w okresie gwarancji).
Po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawcy poproszeni zostaną o złożenie oferty zawierającej warunki uzgodnione podczas negocjacji. Ofertę ostateczną należy złożyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający przystąpi do punktowej oceny ofert ostatecznych zgodnie z przyjętymi kryteriami. Wykonawca, który przystąpił do negocjacji z Zamawiającym, ma prawo zmienić warunki wskazane w ofercie wstępnej (w pierwotnym brzmieniu). Jeśli nie skorzysta z tej możliwości, ocenie punktowej zostanie poddana oferta w pierwotnym brzmieniu. W przypadku Wykonawcy, który został zaproszony, ale nie wziął udziału w negocjacjach, złożona przez niego oferta wstępna zostanie uznana za ofertę ostateczną i poddana ocenie punktowej.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z podjęcia negocjacji z Wykonawcami. W takim przypadku po sprawdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający przystąpi do oceny punktowej ofert, nie
podejmując uprzednich negocjacji z Wykonawcami.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.