Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wraz z dociepleniem elewacji oraz wykonanie izolacji ścian piwnic budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont wraz z dociepleniem elewacji oraz wykonanie izolacji ścian piwnic budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Administrator" sp. z o.o. w Ełku
ul. Wojska Polskiego 68
19-300 Ełk
powiat: ełcki
tel. (87) 732-64-55, fax (87) 732-64-56
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (87) 732-64-55,
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
Remont wraz z dociepleniem elewacji oraz wykonanie izolacji ścian piwnic budynku mieszkalnego przy Ul. Kolejowa 20 w Ełku, dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego (Dział Techniczny - pokój nr 6).
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Dokument nr: W/DT/1069/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 03.08.2021 r. godz. 10:10.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (pokój )nr 8): 19-300 Ełk; Ul. Wojska Polskiego 68 do dnia 03.08.2021 r. do godz. 10:00 lub przesłać na adres Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania i przekazania przedmiotu zamówienia: od 1 wrzesień do 30 listopada 2021r.

Wymagania:
5) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
6) Tryb postępowania: Zapytanie o cenę - otwarty nabór ofert.
7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
Remont wraz z dociepleniem elewacji oraz wykonanie izolacji ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowa 20 w Ełku, dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego (Dział Techniczny - pokój nr 6).
8) Specyfikacja Warunków i kryteria oceny ofert;
o Zakres robót zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (opisem technicznym oraz rysunkami) oraz przedmiarem forma elektroniczna do odebrania przez zainteresowanych znajduje się w Dziale Technicznym. W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót które nie zostały ujęte w załączonym przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektem i warunkami technicznymi oraz na podstawie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót- nie ujęcie ich może skutkować na nie uwzględnienie robót dodatkowych przy ich wykonawstwie. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia placu budowy i przyległego terenu pod względem BHP jak również w media potrzebne do wykonania zamówienia (woda, energia elektryczna). Wykonawca jest zobowiązany do udzjelenia minimum 48 miesięcznej gwarancji na wykonane prace licząc od dnia odbioru. Rozliczenie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po bezusterkowym odbiorze końcowym na podstawie ,,Protokołu odbioru końcowego".
o O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy dysponujący osobami o następujących kwalifikacjach:
Kierownik budowy posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 200r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (dz. U. z 201r. Nr 5, poz. 42 z późn. Zm. I z2002r. Nr 23, poz. 221)
o Aktualna polisa lub inne ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną od prowadzonej działalności gospodarczej na min. 200000,00 PLN
o Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
o Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce prze upływem terminu składania ofert.
Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 20 w Ełku przysługuje prawo wyboru oferenta jak i unieważnienia niniejszego zamówienia bez podania przyczyn.

Kontakt:
2) Osoba upoważniona do kontaktów;
Krzysztof Witkowski- Specjalista ds. Budowlanych: tel. (87) 732-64 65.
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.