Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4988z ostatnich 7 dni
19182z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu
Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
a.piwon@mzbwalbrzych.pl
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów budowlanych dla pogotowia Technicznego przy MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Pogotowia Technicznego przy MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Zadanie 1 - DOSTAWA artykułów elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Pogotowia Technicznego przy MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Zadanie 2 - DOSTAWA artykułów hydraulicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Pogotowia Technicznego przy MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Zadanie 3 - DOSTAWA artykułów hydraulicznych PCV

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Pogotowia Technicznego przy MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Zadanie 4 - DOSTAWA artykułów różnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Pogotowia Technicznego przy MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Zadanie 5 - DOSTAWA artykułów zduńskich

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Pogotowia Technicznego przy MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Zadanie 6 - DOSTAWA materiałów budowlanych

CPV: 44190000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00121751, 25/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminawalbrzych.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa
Logintrade SA. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI punkcie 1 niniejszej SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez
Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem
(adres dostępowy https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).
5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji.
6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania -zgodnie z
SWZ. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade SA w sposób określony w instrukcji dostępnej pod
adresem: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 11:00
Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.