Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wydzieleniem pomieszczenia, w którym...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wydzieleniem pomieszczenia, w którym zamontowane będą skrytki indywidualne przeznaczone do przechowywania broni palnej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 615 54 44
justyna.cisak@malopolska.policja.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/271806
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 615 54 4
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wydzieleniem pomieszczenia, w którym zamontowane będą skrytki
indywidualne przeznaczone do przechowywania broni palnej w KPP Zakopane"
Opis postępowania:

AG.NE-Z-835/2021 Kraków, dn. 19.07.2021r.

ZAPYTANIE CENOWE

pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wydzieleniem pomieszczenia, w którym zamontowane będą skrytki
indywidualne przeznaczone do przechowywania broni palnej w KPP Zakopane"

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 2, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Decyzją Nr 123/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

I. Informacje ogólne:

1. Ofertę należy przesłać do dnia: 30.07.2021 r. do godz. 12.00. w sposób:

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać do dnia 30.07.2021 r. do godz.12.00. za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl, zakładka ,,Postępowania" a ,,Lista postępowań otwartych".

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B - kontakt
w stopce strony internetowej.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wydzieleniem pomieszczenia, w którym zamontowane będą skrytki indywidualne przeznaczone do przechowywania broni palnej w KPP Zakopane. W zakres prac wchodzi:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym wykonanie: inwentaryzacji istniejącego obiektu (w zakresie wymaganym dla realizacji zlecenia), opracowanie projektu budowlanego zawierającego projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, obejmujących: wydzielenie w budynku KPP Zakopane pomieszczenia przeznaczonego do zamontowania skrytek indywidualnych przeznaczonych do przechowywania broni palnej (zał. do umowy - koncepcja zagospodarowania pomieszczenia w bud. KPP w Zakopanem). Projekt uwzględni sugestie oraz warunki użytkownika dotyczące wymagań stawianym opisywanemu przedmiotowi zamówienia zarówno ze strony przepisów techniczno budowlanych, ochrony zabytków, sanitarnych, PPOŻ, BHP, przepisów wewnętrznych Policji oraz wymagań użytkowych. Pomieszczenie powinno spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenia, między innymi odpowiednie zabezpieczenie istniejącego okna, wyposażenie w instalacje takie jak.: instalacja elektryczna, system monitoringu, system kontroli dostępu, wentylację (należy zaprojektować rozwiązania, które będą kompatybilne z systemami już pracującymi na terenie obiektu). Celem wykonania zlecenia Wykonawca zapewni sporządzenie projektu budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe we wszystkich specjalnościach budowlanych wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego związanego z przedmiotem zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami i opracowaniami technicznymi wymaganymi do zrealizowania zamówienia. Obiekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Zakopanem wpisany jest do rejestru zabytków Małopolskiego Konserwatora Zabytków.

4. Świadczenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz udzielania wyjaśnień dotyczących projektu budowlanego oraz przedmiaru robót na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

5. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace
w ramach działań Wykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac ( marka i typ wraz z podaniem nr rejestracyjnych). Wymóg powyższy wynika
z faktu, że prace mają być realizowane w czynnym obiekcie policji, do którego części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób. W przypadku innych państw niż Polska proszę o podanie daty urodzenia, imię ojca oraz serii i numeru paszportu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do realizacji prac wskazanych przez Wykonawcę osób.

III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Cena za realizację Usługi będzie miała charakter ryczałtowy i płatna będzie jednorazowo po zakończeniu zlecenia.

2. Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

3. Obligatoryjna wizja lokalna w obiekcie. Termin wizji ma być ustalony z zamawiającym.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: termin realizacji zamówienia do 29 października 2021 roku.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane

Telefony kontaktowe w sprawie : Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: 47-83-54-917

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem: 47-83-47-550

IV. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena.
Załączniki: Wzór oferty: załącznik nr 1,
Wzór umowy raz z załącznikiem do umowy (szkic koncepcji zagospodarowania pomieszczenia): załącznik nr 2

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: AG.NE-Z-835/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/271806
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-07-21 10:30:00 2021-07-30 12:00:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 615 54 44
JUSTYNA CISAK
justyna.cisak@malopolska.policja.gov.pl
Zamawiający: Wydział Inwestycji i Remontów

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.