Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5388z ostatnich 7 dni
20464z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego nN z oprawami oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego nN z oprawami oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raniżów
ul. Rynek 6
36-130 Raniżów
powiat: kolbuszowski
tel. 17 2285 034, 17 2285 048, faks; 17 2285 365
inwestycje@ranizow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Raniżów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 2285 034, 17
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 tyś. zł. /art.2 ust.I pkt.l / Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 r. póz. 2019 tekst jednolity ) prowadzone wg wewnętrznej
procedury regulaminowej.
1 .Gmina Raniżów Ul. Rynek 6,36-130 Raniżów zaprasza do złożenia oferty na zadania pn:
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego nN z oprawami oświetlenia ulicznego
w ms. Wola Raniżowska / Poręby Wolskie /
2. Przedmiot Zamówienia
Szczegółowy zakres robót precyzuje - dokumentacja techniczna, przedmiar robót

Dokument nr: UG. ZP.271 3E.2021

Składanie ofert:
3) Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 05.08.2021r. do godz. 09:00
w Urzędzie Gminy w Raniżowie, 36-130 Raniżów Ul. Rynek 6; sekretariat, pok. nr 15.
Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:
Gmina Raniżów ul Rynek 6,36-130 Raniżów
Oferta na zadanie pn: Budowa oświetlenia ulicznego w ms. Wola Raniżowska
/Poręby Wolskie/.
Nie otwierać przed 05.08.2021r. do godz.09:15

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: z dniem podpisania umowy
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia 20.10.2021r.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe podaniem wartości netto i brutto.
5. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego wraz z wypełnionymi kosztorysem ofertowym.
2) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą czcionką.
5. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży ofertę, potwierdzi termin
wykonania zamówienia i zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
o spełniają wymogi określone w ofercie wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym,
o posiadaj ą uprawnienia do wykonywania robót obj ętych mniej szym zakresem,
o prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia,
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.
O wyniku postępowania zostaną powiadomieni zostaną Wykonawcy za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, na adresy e-maill podanych w złożonych ofertach .
Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w każdym czasie,
w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty, bez podania przyczyny i bez praw a do
odszkodowania po stronie Wykonaw ców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

Kontakt:
6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:
Stanisław Sidor - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
tel. (17) 22 85 048. e-mail: inwestycje@ranizow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.