Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
303z dziś
4828z ostatnich 7 dni
19693z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego (w tym kopalnianej sieci...

Przedmiot:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego (w tym kopalnianej sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
Tel.: +48 327564943
przetargi@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 327564943
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa obsługa w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" placów składowych i transpor. wew. o (w tym kopalnianej sieci kolei wąskotorowych) oraz obsł. należących do JSW S.A. KWK "Kn-Szczygł."...

Numer referencyjny: 25/P/21
II.1.2)Główny kod CPV
63110000 Usługi przeładunku towarów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowa obsługa w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" placów składowych i transportu wewnętrznego (w tym kopalnianej sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa należących do JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" urządzeń przeładunkowych i transportowych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa urządzeń dźwignicowych Wykonawcy oraz należących do JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", transport koleją wąskotorową oraz prace ręczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63110000 Usługi przeładunku towarów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".

II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa urządzeń dźwignicowych Wykonawcy oraz należących do JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", transport koleją wąskotorową oraz prace ręczne. Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prace sprzętem kołowym ciężkim w KWK ,,Knurów-Szczygłowice"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63110000 Usługi przeładunku towarów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"

II.2.4)Opis zamówienia:

Prace sprzętem kołowym ciężkim w KWK ,,Knurów-Szczygłowice". Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 63110000

Dokument nr: 371202-2021, 25/P/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://jsw.pl/dla-kontrahentow

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po wstępnym badaniu i ocenie ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za wykonanie całego zamówienia (waga - 100 %, maksymalna ilość punktów - 100 pkt).

Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 Pzp w wysokości:

-- zadanie 1 - 175 000,00 PLN,

-- zadanie 2 - 100 000,00 PLN.

W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia (zadania), wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w SWZ.

Kontakt:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Łodziński
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564943

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.