Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kontrole i oceny 5-letnie stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych i...

Przedmiot:

Kontrole i oceny 5-letnie stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych i budowli piętrzących

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 684527601, Faks: +48 683270208
jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 684527601,
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrole i oceny 5-letnie stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych i budowli piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.44.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

-- wykonaniu kontroli i ocen 5-letnich stanu technicznego i bezpieczeństwa z uwzględnieniem kontroli rocznej,

-- sporządzeniu protokołów z 5-letniej kontroli okresowej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wraz z uwzględnieniem kontroli rocznej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 62a.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 266 922.76 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin, obręby: Raduszec Stary, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Wężyska, Chlebowo, Łomy, Kosarzyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrola 5-letnia wału przeciwpowodziowego - Raduszec Stary - Kosarzyn w km 0+000 - 25+615.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kontrolującego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 825.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Jednostka realizująca postępowanie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Czerwieńsk, gmina Zielona Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrole 5-letnie: Jaz -Kanał Łącza w km 2+800, Przepust z zastawką - Kanał H w km 1+633.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kontrolującego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 008.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - Nadzór Wodny w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Siedlisko; NW Bytom Odrzański, obręb Siedlisko, Bielawy; gmina Nowa Sól; NW Nowa Sól, obręb Stany- Lipiny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrole 5-letnie wałów p. powodziowych: P1 w km 2+560 - 9+900, P6 w km 0+000 - 6+100.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kontrolującego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 109 268.29 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 - Nadzór Wodny w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nowa Sól; NW Nowa Sól, obręb Przyborów.Gmina Bytom Odrzański; NW Bytom Odrzański, obręb Drogomil. Gmina Otyń; NW Nowa Sól, obręb Bobrowniki, Modrzyca.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrole 5-letnie wałów p. powodziowych: P4 w km 0+000 - 1+818, L7 w km 0+000 - 1+700, L11 w km 2+620 - 12+000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kontrolującego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 943.09 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 - Nadzór Wodny w Sulechowie

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Babimost, gmina Kargowa, gmina Kolsko, gmina Bojadła.

.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrole 5-letnie urządzeń hydrotechnicznych: Gniła Obra: km 2+860, 10+783, 13+045, 15+330, 16+976, 18+036; Obrzyca: 16+019, 19+395, 26+420; Bojadelski III: 0+016; Kanał Młynówka: 16+932, 22+166; Bojadelski I: 0+536, 6+106

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kontrolującego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 764.23 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 - Nadzór Wodny w Słubicach

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Cybinka, obręb Grzmiąca.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrola 5-letnia wału przeciwpowodziowego - Wał wsteczny Kanału Cybinka w km 0+000 - 7+300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kontrolującego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 56 910.57 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 - Nadzór Wodny w Słubicach

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Cybinka, obręb Kłopot, obręb Grzmiąca, obręb Urad.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrole 5-letnie budowli piętrzących: Jaz z mostem na Kanale C Kłopot w km 2+758; Jaz z mostem na Kanale Cybinka w km 6+300; Śluza wałowa na Kanale Cybinka w km 0+240

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kontrolującego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 512.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krosno Odrzańskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrola 5-letnia wału p. powodziowego: Odra Ciemnice - Szczawno W-3 w km 0+000 - 4+000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kontrolującego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 691.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.

CPV: 71630000

Dokument nr: 370129-2021, WR.ROZ.2810.44.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej PGW Wody Polskie i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin, obręby: Raduszec Stary, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Wężyska, Chlebowo, Łomy, Kosarzyn

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Czerwieńsk, gmina Zielona Góra

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Siedlisko; NW Bytom Odrzański, obręb Siedlisko, Bielawy; gmina Nowa Sól; NW Nowa Sól, obręb Stany- Lipiny.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nowa Sól; NW Nowa Sól, obręb Przyborów.Gmina Bytom Odrzański; NW Bytom Odrzański, obręb Drogomil. Gmina Otyń; NW Nowa Sól, obręb Bobrowniki, Modrzyca.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Babimost, gmina Kargowa, gmina Kolsko, gmina Bojadła.

.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Cybinka, obręb Grzmiąca.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Cybinka, obręb Kłopot, obręb Grzmiąca, obręb Urad.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krosno Odrzańskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Tyrlik
E-mail: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Tel.: +48 684527601
Faks: +48 683270208

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.