Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
powiat: przasnyski
tel. 23 6746215 wewn. 38, fax 23 677 00 13
sekretariat@czerniceborowe.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Czernice Borowe
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 6746215 wewn
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego we wsi Kadzielnią
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Kadzielnią, które obejmuje:
1. Wykonanie ogrodzenia długości 110 m z tarcicy nie obrzynanej grubości 1 cala, w trzech poziomach. Słupki ogrodzeniowe betonowe wysokości 2,00 m, betonowane w gruncie, rozstaw 3,00 m. Deski zabezpieczone impregnatem;
2. Ułożenie kostki brukowej grubości 6,00 cm na podbudowie cementowo piaskowej grubości 15 cm na powierzchni 30,00 m 2, zakończonej obrzeżami betonowymi.
3. DOSTAWA i montaż lampy solarnej wysokość 5,00 m - słup stal cynkowana ogniowo, akumulator żelowy 100-120Ah w obudowie hermetycznej.

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Czernicach Borowych Ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe pok. nr 21 w dniu 03 sierpnia 2021r. o godz. 10:15

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 03 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Czernicach Borowych Ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe pokój nr 7 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. II.

Miejsce i termin realizacji:
IV.Termin wykonania zamówienia: 15 września 2021 r.

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na realizację zadania pn.
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego we wsi Kadzielnią Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami*:
Cena kryterium wagowe 100 %
VI. Wykonawca skradając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1/ Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia 2/ Kalkulację kosztów zgodnie z załączonym wzorem
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej", będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawo/robotę budowlana obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nic będzie/będzie* podlegała waloryzacji w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłoszenia zaproszenia do złożenia oferty.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
W terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: tel. Ewa Mazurkiewicz tel. 23 6746215 wewn. 38

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.