Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji proj.-koszt.dla zad.pn.:,,Budowa 2 budynków miesz.wielorodzinnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji proj.-koszt.dla zad.pn.:,,Budowa 2 budynków miesz.wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34 368 24 61
zamowienia@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 368 24 61
Termin składania ofert: 2021-08-21 13:15:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji proj.-koszt.dla zad.pn.:,,Budowa 2 budynków
miesz.wielorodzinnych w ramach TBS zlokalizowanych na działkach nr14/1; 14/5; 18/11; 24/15;24/17, przy Ul. Łódzkiej w Częstochowie
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1.1.1. uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę,
1.1.2. pełnienie przez Wykonawcę nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją, o której mowa w pkt. 1. powyżej na zasadach określonych w §2 ust. 5 wzoru umowy.
1.1.3. aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowlanych opracowanych przez Wykonawcę w ramach wykonania dokumentacji, o której mowa w pkt. 1. powyżej: 1 raz, nie wcześniej niż na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
1.1.4. wykonania koncepcji projektowanych budynków wraz z częścią kosztową dla potrzeb złożenia wniosku kredytowego.
2. Zadanie inwestycyjne objęte opracowaniem winno obejmować:
2.1. budowę 2 budynków mieszkalnych typu A zlokalizowanych w południowo - wschodniej części nieruchomości obejmującej działki 14/1; 14/5; 18/11; 24/15; 24/17, o czterech kondygnacjach nadziemnych z windami wewnątrz klatkowymi, z garażami podziemnymi,
miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu,
2.2. mieszkania w liczbie 28 w każdym budynku o składzie: 1 pokój z kuchnią, 2 pokoje z kuchnią, 3 pokoje z kuchnią,
2.3. każde mieszkanie powinno posiadać przynależne pomieszczenie gospodarcze - usytuowane na tej samej kondygnacji co mieszkanie,
2.4. w zakresie instalacji wewnętrznych w szczególności należy przewidzieć:2.4.1. instalację gazową zasilającą piece gazowe dwufunkcyjne dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
2.4.2. instalację wodno-kanalizacyjną,
2.4.3. instalację elektryczną,
2.4.4. instalację wentylacji mechanicznej w mieszkaniach,
2.4.5. instalację PV dla zapotrzebowania na energię elektryczną części wspólnych budynku oraz zagospodarowania terenu (oświetlenie terenu),
2.4.6. dodatkowo instalację domofonową i teletechniczną z okablowaniem,
2.5. w zakresie budowy, rozbudowy i przyłączy sieci - zgodnie z uzyskanymi warunkami od ,,dostawców' mediów,
2.6. zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i techniczną, zapewniającą użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, budowę przyłączy i urządzeń instalacyjnych, dróg wewnętrznych, przejazdów, parkingów, placów, ciągów komunikacji pieszej - w perspektywie budowy pozostałych budynków zgodnie z koncepcją,
2.7. wykonanie dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem terenu,
2.8. projektowana lokalizacja miejsc parkingowych w kondygnacji podziemnej budynku oraz na poziomie terenu - dla zbilansowania wymaganych warunkami zabudowy ilości miejsc postojowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie,
2.9. wykonanie mieszkań w standardzie ,,pod klucz".

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00122148, DTIZ.2611.14.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie: art. 301 ust. 1 pkt 3 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zam. udziela zamówienia na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zam., której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Zam. prowadził już 2 postępowania o udzielenie zamówienia w formie przetargu nieograniczonego, które zostały unieważnione. Zamówienie musi zostać udzielone ze względu na pilne wykonanie dokumentacji. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia do wniosku kredytowego w BGK, w którym Zam. stara się o uzyskanie kredytu w edycji jesiennej. Zam. zobowiązany jest również przedłożyć do banku umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, który musi zostać wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie na wykonanie rob. bud.przeprowadzić może tylko, jeżeli posiada dokumentację, niezbędną do jego przeprowadzenia.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-2eb673b2-dfac-11eb-b885-f28f91688073 2.5.) Numer
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): --
5.1.3.) Miejscowość: ---------------
5.1.4.) Kod pocztowy: 00-000
5.1.5.) Województwo: śląskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Zamawiający zaprosił do negocjacji 3 następujących Wykonawców:
1. TOMASZ BOROWIECKI , MAŁGORZATA MAŁASIEWICZ
"TIM ARCHITEKCI" S.C., ul. Nadrzeczna 56 lok. 6, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492132923
2. Urszula Borkowska, Projektowanie Architektoniczne
ul. Lechonia 17 lok. 18, 42-229 Częstochowa
NIP: 5731211903
3. Architektonika Biuro Usługowo-Projektowe, Witold Rudecki
ul. Orkana 84 D, 42-229 Częstochowa
NIP: 8291409027

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.