Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa ładowarki kołowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa ładowarki kołowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Eko-Region" sp. z o.o. w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Tel.: +48 446330815, Faks: +48 446330819
zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: 40 000,00 PLN.
Nr telefonu: Tel.: +48 446330815,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA ładowarki kołowej Dylów/2021

II.1.2)Główny kod CPV
43260000 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dostawy fabrycznie nowej ładowarki kołowej do zakładu/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w umowie oraz jej załącznikach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład/instalacja w Dylowie, gm. Pajęczno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dostawy fabrycznie nowej ładowarki kołowej do zakładu/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

2. Zakres prac musi zostać wykonany w oparciu o umowę oraz jej załączniki, tj.:

a) oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy;

b) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy.

3. Zakres zamówienia, o którym mowa w pkt 2, obejmuje:

a) zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy i rozładunku fabrycznie nowej ładowarki kołowej - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 3;

b) wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia i przeprowadzenia testów sprawności fabrycznie nowej ładowarki kołowej - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 3;

c) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia załogi Zamawiającego z zakresu obsługi i serwisu dostarczonej maszyny w zakładzie/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 3;

d) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 3;

e) wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 3.

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w umowie oraz jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 175
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 43260000

Dokument nr: 369198-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Platforma zakupowa

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład/instalacja w Dylowie, gm. Pajęczno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021

Kontakt:
,,Eko-Region" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
ul. Bawełniana 18
Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
97-400
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Tel.: +48 446330815
Faks: +48 446330819

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.