Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
624z dziś
5066z ostatnich 7 dni
20141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP

Przedmiot:

Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
powiat: Szczecin
telefon: 91 4303-500, tel. 914303438
zczopek@szczecin.uw.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 91 4303-500
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości poniżej 130 tys. zł
netto, której przedmiotem jest:
Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP pracującego w budynku
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Ul. Wały Chrobrego 4 o instalację
zabezpieczającą pomieszczenia nowej składnicy akt obywateli państw trzecich wraz z dostosowaniem
istniejącej centrali pożarowej do wersji Integral IP MX, realizowanej w ramach realizowanego
projektu pn. Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego
wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim" nr 5/7-2017/OG-FAMI, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP pracującego w budynku
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Ul. Wały Chrobrego 4 o instalację
zabezpieczającą pomieszczenia nowej składnicy akt obywateli państw trzecich wraz z dostosowaniem
istniejącej centrali pożarowej do wersji Integral IP MX. Przedmiot zamówienia został szczegółowo
opisany w załączniku nr 2.

Dokument nr: L -1.271.46.2021.ZC

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście lub e-mailem* na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
e-mail: zczopek@szczecin.uw.gov.pl
Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (załącznik nr 1), w terminie
do dnia 28.07.2021r. godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
4) Wymagany termin realizacji: 65 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3) Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
5) Termin i forma płatności: przelew, 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.
6) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium: cena - 100 % (cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100%),
7) Inne warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zamawiający nie określa warunków udziału
w postępowaniu.
8) Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10) Zamawiający odrzuci ofertę:
a) złożoną po terminie;
b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
e) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki
cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenia
odszkodowawcze

Kontakt:
11) osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Zuzanna Czopek tel. 914303438

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.