Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
534z dziś
5057z ostatnich 7 dni
18152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus w Warszawie
ul. Plac Czerwca 1976 R nr 1
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 4436088
ursus.wgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 4436088
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej bez podatku od towarów i usług powyżej 5 000 złotych do kwoty poniżej 130 000 złotych
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus,
zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych i piwnicznych budynku przy Ul. Dzieci Warszawy 45 oraz naprawy koryta odprowadzającego wodę z rury spustowej.
Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty: określa załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: UD-XI-WGN.RZL.271.12.2021.DMJ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 30.07.2021 r. do godz. 16:00
Oferty należy składać:
elektronicznie na adres: ursus.wgn@um.warszawa.pl

pisemnie na adres: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus, Ul. Plac Czerwca 1976 R nr 1, 02-495 Warszawa

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Kryterium/kryteria oceny ofert:
1. Cena - waga - 100%
2. Gwarancja - minimum 36 miesięcy
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udokumentować wyłącznie poświadczeniami (referencjami), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie naprawy, remontu, lub wykonania izolacji fundamentów.
4.Oferty, które zostaną złożone bez dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 3, zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Termin związania ofertą: 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferta będzie rozpatrywana przez zamawiającego, jeżeli zamawiający otrzyma ją przed terminem składania ofert określonym w Ogłoszeniu.

Komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy realizująca wydatek: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z Ogłoszeniem.
2. Ofertę składa się w oryginale (pisemnie) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną).
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, zamawiający informuje na stronie internetowej Urzędu, na której zostało zamieszczone Ogłoszenie, o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia bez podawania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
7. W sprawach nie ujętych w Ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Danuta Majcher tel.: 22 4436088, e-mail: dmajcher@um.warszawa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.