Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowych przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) obiektów mostowych...

Przedmiot:

Wykonanie okresowych przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. 0410412524451 fax 0410412524451
zdpskar@interia.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0410412524451 f
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na
Wykonanie okresowych przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dwudziestu trzech
obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu
skarżyskiego.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów rozszerzonych
(pięcioletnich) dwudziestu trzech obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg
powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
Usługa wykonania okresowych przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) wykonywana
będzie zgodnie z wykazem obiektów mostowych stanowiącym załącznik nr 2 oraz na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3.

Dokument nr: ZDP-SU.241.20.2021.SK

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym Formularzu Oferty stanowiącym
załącznik 4.
Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć w zamkniętej kopercie, która winna być
oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Konarskiego 20,26-110 Skarżysko - Kamienna
oraz opatrzona nazwą zadania: ,,Wykonanie okresowych przeglądów rozszerzonych
(pięcioletnich) dwudziestu trzech obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg
powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego".
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 30 lipca 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 15 października 2021 r.

Wymagania:
IV. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto - znaczenie 100 %.
V. Informacje dodatkowe:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o uzupełnienie
złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców
biorących udział w postępowaniu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Uwagi:
VI. Klauzula informacyjna dla Wykonawców dotycząca przetwarzania danych
osobowych.
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Sylwester Cieśla Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji przedmiotowego zamówienia,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony
sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres
przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane
osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań
wynikających z zawartych umów,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio
udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie
skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji niniejszego
zamówienia,
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie
profilowania.

Kontakt:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści
niniejszego zapytania w formie pisemnej na adres Zamawiającego, telefonicznie/faksem
na nr: 41 25-24-451 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zdpskar@interia.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.