Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nidzica
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
powiat: nidzicki
0896250710
um@nidzica.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Nidzica
Wadium: ---
Nr telefonu: 0896250710
Termin składania ofert: 2021-08-21 14:45:08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy.

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45211340-4, 45300000-0, 45310000-3, 71000000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00122463, TI.271.12.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zad. wł. gm. jest prowadz. spr. dot. gm. budownictwa mieszk. Na podst. uchwały Gm. powołała jednoosobową Sp. Skarbu Gm. z o. o. PUGK, aktem zał. spisanym 15.07.1992 roku (rep. A, nr 2059/92). Aktem not. rozszerzono zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników. W rezultacie Gm. uzyskała decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Sp., co oznacza, że sprawuje nad Sp. kontrolę analogiczną jak nad własnymi jednostkami.
b) Z tekstu jednolit. aktu zał. Sp. wynika, że Gm. N-ca powierzyła Sp. realizację zadań własnych, które wpr. do aktu zał. , wzw. z reorganizacją dział. Sp. aktami notarialnymi.
Zgodnie z art. 214 ust.5 Pzp procent działalności ustalono na podstawie śr. przych. osiągniętego przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usł., dost. lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zam.
c) Gm. posiada 100% udziałów w kapitale zakł. Sp., co wynika z odpisu z KRS.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
5.1.2.) Ulica: Kolejowa 17
5.1.3.) Miejscowość: Nidzica
5.1.4.) Kod pocztowy: 13-100
5.1.5.) Województwo: warmińsko-mazurskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.