Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i instalacja lamp doświetlających stacjonarne urządzenia rejestrujące średnią...

Przedmiot:

Dostawa i instalacja lamp doświetlających stacjonarne urządzenia rejestrujące średnią prędkość na określonym odcinku drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 220-46-49, Faks: +48 220-48-99
zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/pn/przetargi-gitd/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 220-46-49,
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i instalacja lamp doświetlających stacjonarne urządzenia rejestrujące średnią prędkość na określonym odcinku drogi.

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31516000 Lampy podczerwieni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja lamp doświetlających stacjonarne urządzenia rejestrujące średnią prędkość na określonym odcinku drogi.

Podstawowe zamówienie stanowi zakup 100 sztuk doświetlaczy do 24 stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi, w ramach których zainstalowanych jest 100 kamer. W ramach prawa opcji zamawiający planuje zakup maksymalnie 24 doświetlaczy do maksymalnie 5 stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi typu Unicam Velocity 3, w ramach których zainstalowane są 24 kamery. Lokalizacje urządzeń, na których mają zostać zainstalowane doświetlacze zostały wskazane w załączniku nr 1 do OPZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca realizacji przedmiotu zamówienia wskazane są w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja lamp doświetlających stacjonarne urządzenia rejestrujące średnią prędkość na określonym odcinku drogi.

Podstawowe zamówienie stanowi zakup 100 sztuk doświetlaczy do 24 stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi, w ramach których zainstalowanych jest 100 kamer. W ramach prawa opcji zamawiający planuje zakup maksymalnie 24 doświetlaczy do maksymalnie 5 stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi typu Unicam Velocity 3, w ramach których zainstalowane są 24 kamery. Lokalizacje urządzeń, na których mają zostać zainstalowane doświetlacze zostały wskazane w załączniku nr 1 do OPZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części III SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w część IV SWZ Projektowane postanowienia umowy (PPU).

Zamawiający nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 441 ustawy Pzp przewiduje i zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji.

2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb zamawiającego.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4. Prawo opcji będzie polegać na dostawie i instalacji doświetlaczy do maksymalnie 5 stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi typu Unicam Velocity 3, w ramach których zainstalowane są 24 kamery, w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ, w sposób określony w pkt 4.7.2 do 4.7.11 SWZ.

5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenie woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

6. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż na 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia - przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym OF.0 jednak nie dłużej niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

CPV: 31516000, 51110000

Dokument nr: 369324-2021, BDG.ZPB.230.3.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca realizacji przedmiotu zamówienia wskazane są w załączniku nr 1 do SWZ.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021

Kontakt:
Skarb Państwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-807
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Grumińska
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-46-49
Faks: +48 220-48-99

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.