Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie przeglądów, konserwacja, usuwanie usterek oraz wykonywanie badań i pomiarów...

Przedmiot:

Wykonywanie przeglądów, konserwacja, usuwanie usterek oraz wykonywanie badań i pomiarów generatorów, wzbudnic i transformatorów

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Centrala Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Rybnik
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik
powiat: Rybnik
+48 32 739 1164
Jakub.Gorczyca@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43141/details
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 32 739 1164
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Wykonywanie przeglądów, konserwacja, usuwanie usterek oraz wykonywanie badań i pomiarów generatorów, wzbudnic i transformatorów w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
bieżące wykonywanie przeglądów i usuwanie usterek na generatorach i transformatorach gr. 1 i 2 zainstalowanych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik w okresie 12 miesięcy.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELR/01745/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
04-08-2021 11:00

Specyfikacja:
Dokumentacja postępowania dostępna jest na portalu zakupowym SWPP2 w zakładce "Dokumentacja postępowania".

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43141/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
04-08-2021 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, Ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z SWZ)
"5.1. O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
5.1.2. posiadają niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania Zakupu
tj.:
5.1.2.1. zrealizowali z wynikiem pozytywnymi w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na podstawie zakończonych lub trwających umów co najmniej:
a) 2 usługi polegające na wykonaniu zakresu przeglądów konserwacji, usuwaniu usterek, badań i pomiarów (w branży elektrycznej) generatorów o mocy >= 200MW;
b) 2 usługi polegające na wykonaniu zakresu przeglądów, usuwaniu usterek, badań i pomiarów transformatorów grupy I i II w branży elektrycznej.
Uwaga:
Powyższe, poszczególne zakresy określone w lit a) (przeglądy, konserwacji, usuwanie usterek, badania i pomiary), a także lit. b) (przeglądy, usuwanie usterek, badania i pomiary) mogą być realizowane na podstawie jednej lub wielu umów, nie musza być realizowane łącznie.
5.1.2.2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zasobami personalnymi, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
a) minimum 2 osobami posiadającymi świadectwo klasyfikacyjne grupy 1 punkty 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 typu ,,D" *),
b) minimum 4 osobami posiadającymi świadectwo klasyfikacyjne grupy 1 punkty 1, 2 3, 4, 7, 9, 10 typu ,,E" *),
c) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia UDT do obsługi, suwnic, wciągarek i wind (uwaga: możliwe wykazanie osób wymienionych w punkcie a)
d) dysponują minimum 2 osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych (uprawnienia spawalnicze metodą TIG i elektrodą otuloną w grupie materiałowej W01, W02, W11);
*) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28kwietnia 2003r. ,,W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci" Dz. U. Nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003 r."

Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu tzw. procedurę odwróconą tzn.:
Wykonawca, którego Oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP2. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jakub Gorczyca
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Jakub.Gorczyca@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 32 739 1164

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.