Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
350z dziś
4875z ostatnich 7 dni
19740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrodzenia z segmentów metalowych

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia z segmentów metalowych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
powiat: Toruń
785772909
marta.mularczyk@kpim.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60455
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 785772909
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.06.01.01-04-0006/20 - Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II

Opis
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie ogrodzenia składającego się z segmentów metalowych o wysokości 2200mm (w żadnym miejscu ogrodzenie w najwyższym punkcie nie może mieć powyżej 2200mm wysokości od poziomu terenu) i długości ok. 125 mb., mającym na celu ogrodzenie budynku 540 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu od strony południowej - zgodnie z załącznikiem graficznym. W ogrodzeniu należy zamontować dwie furtki w miejscu istniejących. Furtki podwójne o szerokości całkowitej w świetle słupków minimum 1450mm i 1750mm, otwierane ręcznie, zamykane na klucz, obustronna klamka. Segmenty ogrodzenia o długości 2500-3000mm (przy znacznych różnicach poziomu terenu wykonanie kaskad z segmentów o długości 1250-1500mm).
Materiały:
- słupek stalowy o profilu zamkniętym, o przekroju 80x80x3mm, słupek ogrodzenia należy zabetonować betonem C16/20. Słupki zakończone systemowymi zaślepkami z PE.
- segmenty ogrodzenia i furtki wraz z wypełnieniem z profila zamkniętego 20x40x1,5mm. Wypełnienie pionowe w rozstawie ok. 80mm. Wszystkie elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7043. Łączenie segmentów ogrodzenia ze słupkami poprzez skręcenie.
Ogrodzenie bez cokołu.
Ogrodzenie na odcinku A-B oraz C-D należy zdemontować (zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 1). Demontaż i utylizacja ogrodzenia po stronie Wykonawcy. Pozostałej części ogrodzenia nie należy demontować.
Okres gwarancji: 36 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego robót. Dokumenty gwarancyjne zgodne z zapisami Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy celem rozeznania ukształtowania terenu przed złożeniem oferty. Wszelkich pomiarów należy dokonać w terenie, wymiary ogrodzenia należy dostosować do warunków terenowych.
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45342000-6

Dokument nr: 2021-26098-60455, 1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Gmina
Toruń
Miejscowość
Toruń

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
§ 9 Zmiana umowy:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych,
b) zmiany stawki podatku VAT - przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
c) zmiany oferowanego przedmiotu na przedmiot o parametrach lepszych niż wskazane w ofercie, w cenie nie wyższej niż oferowana,
d) zmiana terminu wykonania umowy ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac związanych z robotami budowlanymi i montażem przedmiotu umowy - wydłużenie terminu realizacji o okres trwania tej przeszkody,
e) zmiana długości poszczególnych segmentów po pomiarach dokonanych w terenie.
2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy, z zastrzeżeniem pkt. b.
3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.
4. Zmiana umowy wymaga zgody obydwu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, których opis sposobu spełniania określony został przez Zamawiającego w Rozdziale IV i V niniejszego Zaproszenia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń: a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą według następujących kryteriów: Cena - 100%
najniższa oferowana cena
Pc = [ -------------------------------------------- x 100 %] x 100
cena porównywanej oferty
Pc - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marta Mularczyk
tel.: 785772909
e-mail: marta.mularczyk@kpim.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.