Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace geodezyjno-urządzeniowe

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Prace geodezyjno-urządzeniowe

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Płocki
Bielska 59
09-400 Płock
powiat: Płock
faks 24 267 68 00
starostwo@powiat.plock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: faks 24 267 68 00
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace geodezyjno-urządzeniowe na terenie Powiatu Płockiego.Oprac.dokumentacji geodezyjnej
związ. z obsł. rolnictwa-opracowanie map gleb.-rol.(1:5000)i ich aktualizacja.Z.nr 3 g.Gąbin oraz
Z.nr4 g.Łąck
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: ,,Prace geodezyjno-urządzeniowe na terenie Powiatu Płockiego.
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa - opracowanie map
glebowo-rolniczych (1 : 5000) i ich aktualizacja. Zadanie nr 3 - gmina Gąbin oraz Zadanie nr 4 -
gmina Łąck", w tym:
Część 1. Zadanie nr 3 - gmina Gąbin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia są: ,,Prace geodezyjno-urządzeniowe na terenie Powiatu Płockiego.
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa - opracowanie map
glebowo-rolniczych (1 : 5000) i ich aktualizacja. Zadanie nr 3 - gmina Gąbin oraz Zadanie nr 4 -
gmina Łąck", w tym:
Część 2. Zadanie nr 4 - gmina Łąck.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

CPV: 71222200-2, 71351500-8

Dokument nr: 2021/BZP 00122631, CUW.DZP.262.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być: a) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Pozostałe informacje
zawarte są w rozdziale IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.