Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont placu

Przedmiot:

Remont placu

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza
ul.Cmentarna1
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
Telefon: 32 422 36 88
Sp9Rybnik@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 422 36 8
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont placu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza

w Rybniku - robota budowlana .

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na wyłożeniu kostką brukową placu szkolnego wraz ze sprzedażą kostki oraz innych niezbędnych materiałów placu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku - roboty budowlane.

Zakres prac objętych zamówieniem:

1.Częściowy demontaż płytek i kostki betonowej z wywozem i utylizacją.
2. Częściowe wyrównanie podbudowy tłuczniem
3. Skucie betonu na murku świetlika i osadzenie nowych obrzeży na kleju.
4.Skucie płyt betonowych przy drugim wejściu do budynku.
5. Demontaż schodów i ułożenie kostki na dojściu do furtki boiska.
6.Dołożenie krawężnika, przełożenie barierek, dosypanie humusu.
7. Dopasowanie spadków i ułożenie nowej kostki brukowej na powierzchni ok 200 m2.
8. Przełożenie kostki istniejącej ok 30m2
9. Regulacja 3 sztuk studzienek.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 1/2021

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Sp9Rybnik@wp.pl,

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, Ul. Cmentarna 1 w godz.ch Pn-Pt.8.00-15.00, do dnia 26 lipca 2021 r. z dopiskiem:

Oferta na wykonanie robót budowlanych- remont placu przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku .

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: sp9.bip.edukacja.rybnik.eu/ ogłoszenia

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty rozpoczęcia prac.

Wymagania:
Zapraszamy do oględzin terenu przed dokonaniem wyceny.

Warunki Zamawiającego dotyczące realizacji robót:
a)Wykonawca w czasie robót obowiązany jest zabezpieczyć teren na którym prowadzone będą roboty.
b)Obowiązkiem Wykonawcy będzie odpowiednie zabezpieczenie mienia znajdującego się
na terenie prac.
c)Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością w funkcjonowaniu szkoły. Związana z tym będzie odpowiednia organizacja prac budowlanych t.j. utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, wolnym od zagrożeń i przeszkód .,
d)Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłego stosowania i respektowania przepisów dotyczących ochrony p.poż. i BHP w czasie prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
e) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco materiały pochodzące z demontażu
i rozbiórek. Wykonawca zabezpieczy kontener na gruz oraz poniesie koszt wywozu i utylizacji,
f)Wykonawca udzieli na wykonane roboty minimum 3 lata gwarancji.

III .WARUNKI ZAPŁATY

1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie dokonywane będą w PLN.
3. Po zakończeniu każdego etapu prac zostanie wystawiona przez Zamawiającego faktura (na podstawie protokołu kierownika).
. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:

o opatrzona pieczątką firmową,

o posiadać datę sporządzenia,

o podpisana czytelnie przez wykonawcę,

o zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 80%
2-Doświadczenie -20%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 27 lipca 2021 r. na stronie internetowej

pod adresem sp9.bip.edukacja.rybnik.eu

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Bensz pod numerem telefonu: 32 4223688 oraz adresem email:
Sp9rybnik@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.