Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wybór oferenta - Licencjodawcy

Przedmiot:

Wybór oferenta - Licencjodawcy

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mackbus Sp. z o.o
Henryka Sienkiewicza 2/12
86-050 Solec Kujawski
powiat: bydgoski
794020000
mackbus2021@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60526
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Solec Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: 794020000
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1705/20 - ,,Opracowanie i wdrożenie modułowej konwersji napędu spalinowego na elektryczny dla autobusów podmiejskich"

Część 1
Zamówienie nie jest podzielone na części

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Patent na uchwyt regulowany.
Celem zamówienia jest wybór oferenta - Licencjodawcy.
Umowa licencyjna zrealizowanych prac badawczych i eksperymentalno-rozwojowych w formie patentu na uchwyt regulowany - 1 szt.
Umowa licencyjna na patent uchwyt regulowany - 1 szt.
Przedmiot zamówienia oznaczony jest następującymi kodami CPV:
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Wyszczególnienie elementów stanowiących przedmiot zamówienia:
Umowa licencyjna na patent uchwyt regulowany - 1 szt.
Sposób przekazania: dokumentacja papierowa patentu wraz z rysunkami zostanie przekazana Zamawiającemu listem poleconym w terminie podpisania umowy.
Zastosowanie do realizacji prac badawczych i badawczo - rozwojowych: licencja na patent uchwyt regulowany - 1 szt.
Parametry: licencja na patent do regulowanych geometrycznie podzespołów do połączenia dowolną techniką elementów metalowych instalacji. Patent jest opłacony z dniem złożenia oferty. Licencja na patent przyznany i ważny z dniem złożenia oferty z podaniem nr w Urzędzie patentowym RP lub w innej międzynarodowej bazie patentowej i została opłacona. Licencja winna obejmować zastosowanie do środowiska deweloperskiego i testowego do przeprowadzenia prac badawczych Zamawiającego.
Licencja patentu opisana w przedmiocie zamówienia winna zostać dostarczona do Zamawiającego na adres zakładu w formie papierowej do siedziby Zamawiającego i w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego z dniem podpisania umowy licencji. Oferent zobowiązuje się opłacać pełny opłaty patentowe do Urzędzie Patentowym na cały okres 2022 i 2023.

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 2021-21299-60526, PAT 22/07/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
bydgoski
Gmina
Solec Kujawski
Miejscowość
Solec Kujawski
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-09-01
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Etap E 2.
Okres korzystania z licencji do zadania E 2 wynosi 12 miesięcy w okresie od 01 września 2021 roku do 31 września 2022.
Etap 2
Początek realizacji
2022-09-01
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Etap E 4.
Okres korzystania z licencji do zadania E 4 wynosi 9 miesięcy w okresie od 01 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie Przedmiotu zamówienia w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania Zamówienia, w przypadku gdy:
a) niedotrzymanie terminu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub realizacji z umowy o dofinansowanie lub wniosku o dofinansowanie z działania PO IR 1.1.1 zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą,
b) wystąpi działanie siły wyższej, w tym epidemii wirusowej uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z jej postanowieniami;
c) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych, za które żadna ze Stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości realizacji Umowy w terminie,
d) zaistnienia sytuacji prawno - administracyjnej, która będzie niekorzystna dla Zamawiającego.
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności, w przypadku zmiany wzoru umowy o dofinansowanie przez NCBIR dla działania PO IR 1.1.1,
3) zmiany zapisów umowy jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy Przedmiotu Zamówienia do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie zmiany w umowie Przedmiotu Zamówienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:
Cena netto całej oferty - waga 100%
Najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto a każda następna zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów = cena oferty najniżej skalkulowanej x100/cena oferty ocenianej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Korpus
tel.: 794020000
e-mail: mackbus2021@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.