Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie regulacji instalacji ciepła technologicznego

Przedmiot:

Wykonanie regulacji instalacji ciepła technologicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
powiat: Warszawa
maciej.majer@adm.uw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Regulacja instalacji ciepła technologicznego w budynku CeNT UW, Warszawa, Ul. Banacha 2c.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie regulacji instalacji ciepła technologicznego.
2.2. Instalacja ciepła technologicznego dostarcza ciepło do central wentylacyjnych i klimakonwektorów w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ul. Banacha 2c w Warszawie. Wszystkie prace objęte zamówieniem wykonywane będą w obiekcie czynnym. Instalacje i urządzenia objęte regulacją są zlokalizowane w maszynowniach, na dachu budynku, w pomieszczeniach biurowych oraz laboratoryjnych.
2.3. Zakres zadania:
2.3.1. Analiza dokumentacji wykonawczej i powykonawczej instalacji ciepła technologicznego.
2.3.2. Inwentaryzacja instalacji i urządzeń ciepła technologicznego w budynku.
2.3.3. Wykonanie obliczeń hydraulicznych instalacji ciepła technologicznego.
2.3.4. Wykonanie pomiarów oraz regulacji hydraulicznej instalacji ciepła technologicznego w budynku.
2.3.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie zamawiającemu dwóch wersji drukowanych, wersji elektronicznej edytowalnej oraz plików z programu obliczeniowego.
2.4. Wymagania osobowe i kwalifikacje osób realizujących prace:
- Obliczenia hydrauliczne instalacji wykona projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
2.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można zrealizować zamówienia.
2.6. Okres gwarancji:
- min 12 m-cy

Składanie ofert:
2. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać za pomocą poczty elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty
na następujący adres: maciej.majer@adm.uw.edu.pl, nie później niż do dnia 30.07.2021r. do godz. 12:00.
W tytule wiadomości prosimy o następujący zapis: ,,Oferta na wykonanie regulacji instalacji ciepła technologicznego w budynku CeNT UW, Warszawa, Ul. Banacha 2c.".

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Maksymalny termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Kryteria oceny i wyboru oferty:
3.11. cena /C/ 60%
najniższej
Ci = najniższa cena brutto z ofert x 100 pkt. / cena brutto oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium ,,cena" (oferty badanej)
Cena oferty - cena brutto z formularza oferty.
3.12. Termin (okres) realizacji /T/ 20%
Oferta z najkrótszym czasem realizacji otrzymuje 100 pkt. Pozostałe oferty liczba punktów wyliczona wg wzoru:
Ti = najkrótszy termin spośród złożonych ofert x 100 pkt. / termin oferty badanej
Ti - liczba punktów za kryterium ,,termin realizacji" (oferty badanej)
Termin realizacji - termin realizacji z formularza oferty.
T - maksymalny termin realizacji nie może przekroczyć 80 dni. (Oferty powyżej 80 dni będą odrzucone).
Za okres (termin) realizacji zamówienia przyjmuje się liczbę pełnych dni. Okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni.
3.13. Długość gwarancji /G/
20%
Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzymuje 100 pkt. Pozostałe oferty liczba punktów będzie wyliczona wg wzoru:
Gi = najdłuższy termin spośród złożonych ofert x 100 pkt / cena brutto oferty badanej
Gi - liczba punktów za kryterium ,,cena" (oferty badanej)
G - długość gwarancji min 12 mc.
3.14. Wybór najkorzystniejszej oferty wg wzoru:
Wo = Ci x 60% + Ti x 20% + Gi x 20%
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.
5. Warunki udziału w postepowaniu:
Wykonawca złoży ofertę na druku ,,Formularz oferty".
6. Informacje dotyczące wadium, kar umownych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy
z najlepszymi oferentami.
7. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:
Maciej Majer
e-mail: maciej.majer@adm.uw.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.