Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnowienie podłóg

Przedmiot:

Odnowienie podłóg

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PREZYDENT MIASTA OTWOCKA WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06) wew 239
inwestycje@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (22) 779 2
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019.2019) -- na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.
Nazwa zadania:
Odnowienie podłóg po pracach termomodemizacyjnych w placówkach oświatowych w
ramach zadania ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta
Otwock".
Przedmiotem umowy jest odnowienie podłóg w następujących placówkach oświatowych: Szkoła
Podstawowa nr 2 Ul. Poniatowskiego 47/49, Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Ambasadorska 1,
Szkoła Podstawowa nr 12 Ul. Andriollego 76 w ramach zadania ,,Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej miasta Otwock".
1. W zakres prac będących przedmiotem umowy wchodzi w szczególności:
1) Cyklinowanie, szpachlowanie i trzykrotne lakierowanie podłóg (sala gimnastyczna)
w Szkole Podstawowej nr 2 o powierzchni 182 m2,
2) Cyklinowanie, szpachlowanie i trzy krotne lakierowanie podłóg (sala gimnastyczna)
w Szkole Podstawowej nr 6 o powierzchni 162 m 2,
3) Cyklinowanie, szpachlowanie i trzy krotne lakierownie podłóg (korytarz, 2 piętro,
segment A) w Szkole Podstawowej nr 12 o powierzchni 187 m2,
4) organizacja zaplecza prac,
5) ubezpieczenie budowy,
6) wykonanie wszystkich innych prac w tym ujętych w niniejszej umowy oraz
towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Łączna powierzchnia 443 m2.
Powyższe prace należy wykonać bez demontażu listew przypodłogowych.
Listwy przypodłogowe należy odnowić.
Wymagane minimalne parametry użytego lakieru:
o Parametry lakieru: dwuskładnikowy, poliuretanowy (100%P11), wzmocniony
ceramiką do podłóg drewnianych i elastycznych w obszarach o bardzo dużym
natężeniu ruchu.
o Odporność chemiczna: Odporny na tłuszcz, wodę i standardowe domowe środki
czyszczące i detergenty. Lakier zalecany do hal sportowych, spełniający
wymagania normy DIN 14904 dla podłóg sportowych, DIN 51130-R oraz DIN
18032, część 2
Lakier musi posiadać klasyfikacje w zakresie reakcji na ogień zgodnej z PN-EN
13501-1+AL2010.

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 27.07.2021 r., o godz. 10;00
w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B
pok. nr 34.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia . 27.07.2021 do godz. . 9;00
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców -- bud. B
pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka, Ul. Armii Krajowej 5.
a) Opis sposobu przygotowania oferty:
-- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy
umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,oferta
cenowa na odnowienie podłóg w placówkach oświatowych w ramach zadania
,,Termomodernizacja obiektów użyteczności pubhcznej miasta Otwock"".
-- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
-- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
b) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
wykonawcy nie otwarta.
c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.
Ze względu na trwające prace termomodemizacyjne w placówkach oświatowych

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena -- 100% wg wzoru: najniższa/badana x 100
4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru -- zał. nr 1
b) oświadczanie zgodnie z załącznikiem nr 2
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana
procesowi punktacji.
5. Opis sposobu obuczania ceny w składanej ofercie:
Cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez
okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Kamil Mazek
Pracownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Wacław Jarzębiński
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres
e-mailowy inwestycje@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot ,, Ogłoszenie
o zamówieniu - odnowienie podłóg w placówkach oświatowych"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.