Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
163z dziś
4589z ostatnich 7 dni
19616z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlano-montażowe

Przedmiot:

Roboty budowlano-montażowe

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: (22) 33 55 212, 214, faks: (22) 33 55 375
dzp@zakazny.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (22) 33 55 212
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ:
,,MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA ENEGRETYCZNEGO SZPITALA"
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do składania ofert na roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zadania pod nazwą:
,,Modernizacja pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego Szpitala."

Dokument nr: ZO/12RB/07/2021

Specyfikacja:
Szczegóły zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.zakazny.pl.

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 30.07.2021 r. godz. 10:00 w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa.

Miejsce i termin realizacji:
? Termin realizacji zamówienia - do 01.10.2021 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
? Termin płatności 30 dni.
Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
Do oferty należy dołączyć: formularz ,,Oferta", ,,Specyfikacja Techniczna" oraz ,,Wzór umowy".
Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną. Wszystkie strony, zarówno zapisane, jak i niezapisane muszą być ponumerowane. Całość należy umieścić w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie z napisem:
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z
REALIZACJĘ ZADANIA POD NAZWĄ:
,,MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA ENEGRETYCZNEGO SZPITALA"
ZO/12RB/07/2021
ILOŚĆ STRON OFERTY................."
O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja dotycząca zbierania danych od Wykonawców w ramach postepowania przetargowego

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, adres: ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zakazny.pl
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Paulina Fila-Dziedzic - Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel.: (22) 33 55 212, 214, faks: (22) 33 55 375, e-mail: dzp@zakazny.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.