Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Otwocka Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: +48 (22) 779 21 11
wgk@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (22) 779 2
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu

realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego w Otwocku wg załączonej koncepcji (wariant nr 1) w ramach zadania budżetowego pn. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego. Zakres prac projektowych obejmuje:
a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu z tymczasowym rondem,
b) opracowanie projektu zagospodarowanie terenu ze wskazaniem kolizji oraz robót budowlanych koniecznych do wykonania,
c) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z budową tymczasowego ronda
d) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
e) opracowanie STWIOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)
Zakres prac nie obejmuje projektów branżowych np. przebudowy urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych itp. Występujące kolizje należy wykazać w projekcie zagospodarowania terenu.

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.08.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B pok. Nr 31.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2021 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców - bud. ,,B" pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka, Ul. Armii Krajowej 5.
b) Opis sposobu przygotowania oferty:
? ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
? na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta na ,,Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego"
? ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
? oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

c) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena - 100% wg wzoru: najniższa/badana x 100

4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru - zał. nr 1
b) Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2

Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi punktacji.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
W cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Michał Piłka
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy w tytule umieszczając zwrot ,, Ogłoszenie o zamówieniu"

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.