Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa sanitariatu dla chłopców

Przedmiot:

Przebudowa sanitariatu dla chłopców

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
powiat: Tychy
32 776-33-33, 32 776-33-44
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 776-33-33, 32 776
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NAZWA WYDZIAŁU PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE WYDZIAŁ REMONTÓW
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
RODZAJ ZAMÓWIENIA Robota budowlana
NAZWA ZAMÓWIENIA Przebudowa sanitariatu dla chłopców w II Liceum Ogólnokształcącym przy Ul. Norwida 40 w Tychach w systemie projektuj- buduj.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Zakres prac opisany został w programie funkcjonalno - użytkowym i obejmuje m.in.: - wykonanie projektów wykonawczych branży budowlanej i instalacyjnej - po 3 egzemplarze, - prace rozbiórkowe i demontażowe istniejącego wyposażenia oraz płytek ściennych i podłogowych, - Demontaż i zabezpieczenie 3 sztuk umywalek do ponownego zamontowania po przebudowie (umywalki zamontowane w roku 2018), - Prace rozbiórkowe ścianek działowych w tym: rozbiórka ściany E; ściany F oraz ścianek działowych rozdzielających pomieszczenia WC1 do WC5 - zgodnie z opisem w załączniku jakim jest rzut sanitariatu, - Wykonanie robót instalacyjnych w pełnym zakresie tj. należy przewidzieć wymianę rur kanalizacyjnych (pionów i poziomów), wykonanie nowych podejść pod nowe toalety oraz pisuary, wykonanie kratki podłogowej odpływowej, ukrycie w ścianie rurek przyłączeniowych zlokalizowanych przy umywalkach, wymiana i uruchomienie istniejącej wentylacji sanitariatu, demontaż istniejących grzejników na czas remontu i ponowny montaż, - Zmiana lokalizacji pięciu toalet oznaczonych na rzucie jako WC 1 do WC 5 i umiejscowienie ich na ścianie C, - Zmiana lokalizacji pisuarów i umiejscowienie ich na ścianie B, - Montaż systemowych kabin oddzielających toalety oraz systemowych parawanów montowanych do ściany oddzielających pisuary, - Dostosowanie istniejącego nowego oświetlenia do wykonanej przebudowy sanitariatów, - Wykonanie płytek podłogowych i ściennych do wysokości 2,0 m oraz prac malarskich ścian i sufitu, - Malowanie drzwi wejściowych do sanitariatu w kolorze dostosowanym do istniejących drzwi w budynku Liceum, - Wykonanie niezbędnych zabudów z płyt gipsowo - kartonowych, Uwaga: Szczegółowy zakres prac opisany został w programie funkcjonalno - użytkowym, który jest integralnym załącznikiem do niniejszego postępowania.

Dokument nr: RWR.271.73.2021.JW

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
MIEJSCE Wydział Remontów Al. Piłsudskiego 12, pokój 105
TERMIN DATA 28.07.2021 r. GODZINA 10.00

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
MIEJSCE Wydział Remontów Al. Piłsudskiego 12, pokój 106
TERMIN DATA 28.07.2021 r. GODZINA 9.55

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA Do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANI11)
WARUNEK DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY (DOKUMENTY WINNE BYĆ ZAŁĄCZONE DO OFERTY)
Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót ogólnobudowlanych - każda na kwotę min. 60 000,00 zł brutto. Każda z robót winna być przedmiotem jednej (odrębnej) umowy. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli w powyższych dokumentach brak jest informacji odnośnie do daty realizacji lub kwoty, do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem własnym.
Skierowanie do realizacji zamówienia osoby/osób: - z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, - z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania lub w specjalności architektonicznej do projektowania. Wymagana kopia uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE
1. Formularz ofertowy
2. Zbiorcze zestawienie kosztów,
3. Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w
imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty
dokumentów(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) - jeżeli
dotyczy.
Zamawiający dokona weryfikacji reprezentacji samodzielnie poprzez ogólnodostępne rejestry KRS i
CEIDG.
SPOSÓB OZNACZENIA OFERTY
Urząd Miasta Tychy, Wydział Remontów - pok. 106
Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
oraz opisanych w następujący sposób:
Oferta na: Przebudowa sanitariatu dla chłopców w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul.
Norwida 40 w Tychach w systemie projektuj - buduj.
znak sprawy: RWR.271.73.2021.JW
NIE OTWIERAĆ przed 28-07-2021 r. godz. 10;00
Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku
dostarczenia jej zamawiającemu po terminie
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.