Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi

Przedmiot:

Remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Pszczynie
ul. ks. bp. Bogedaina 14
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
32 44 94 188
zamowienia@pszczyna.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 44 94 188
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania:
Remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynków Sądu Rejonowego w Pszczynie
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
3.1. Remont zadaszenia nad drzwiami wejściowymi bocznymi do budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy Ul. Bogedaina 14 - wymiana zadaszenia z poliwęglanu wraz z orynnowaniem oraz odnowienie (oczyszczenie, pomalowanie metalowej konstrukcji zadaszenia.
3.2. Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy Ul. Bogedaina 14A: demontaż i utylizacja obecnie istniejącego zadaszenia oraz, wykonanie, dostawa i montaż nowego zadaszenia.
Zakres robót został określony w:
? Przedmiarze robót - Złącznik Nr 4 do zapytania ofertowego
? Opisie technicznym wymiany zadaszenia - Złącznik Nr 5 do zapytania ofertowego
? Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dot. robót rozbiórkowych - Złącznik Nr 6 do zapytania ofertowego
? Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dot. renowacji, wykonania i montażu zadaszeń - Złącznik Nr 7 do zapytania ofertowego
W celu realizacji robót będących przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania poliwęglanu ,,dymionego", na który producent udziela min 10 lat gwarancji.
Stan istniejących zadaszeń nad wejściami prezentuje dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego postępowania.
Wykonanie robót ma polegać na zrealizowaniu całego zakresu robót (zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną), przywróceniu terenu, na którym prowadzone będą roboty do stanu co najmniej jak sprzed rozpoczęcia robót, a także uwzględnić specyfikę utrudnień wynikających z funkcjonowania budynku - prace głośne muszą być wykonywane po godz.ch urzędowania Sądu, po uzgodnieniach z Zamawiającym.
Zamawiający na bieżąco będzie informował wybranego Wykonawcę robót o okolicznościach umożliwiających prowadzenie prac remontowych w godz.ch urzędowania Sądu.
Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako wytyczne ogólne. Od Wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji (w tym weryfikacji podanych wymiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty (dokonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe).
Załączony przedmiar robót jest materiałem, z którym Wykonawca powinien się zapoznać na miejscu budowy. Jakiekolwiek nieścisłości lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w opisie wchodzą w zakres ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena skalkulowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie, uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania, utrudnienia i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w STWiOR.
Cena ryczałtowa robót obejmuje:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- utylizację odpadów,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inne koszty związane z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia.

CPV: 45261000-4

Dokument nr: S.G. 3501-35/21

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty lub oferta podpisana podpisem kwalifikowanym, profilem zaufany, podpisem osobistym) pod adres: zamowienia@pszczyna.sr.gov.pl
lub pisemnie pod adres:
Sąd Rejonowy w Pszczynie
Ul. Ks. Bpa Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Z dopiskiem: Oferta na ,,Remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynków Sądu Rejonowego w Pszczynie",

TERMIN SKŁADANIA ofert: 3 sierpnia 2021r. godz. 10: 00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zadania: 30 dni od daty zawarcia umowy (przybliżony termin sierpień / wrzesień 2021r.)

Wymagania:
4. Kryterium wyboru ofert:
Cena 70 % - 70 pkt
Okres rękojmi 30% - 30 pkt
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 48 miesięcy otrzyma 15 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 60 miesięcy otrzyma 30 pkt.
5. Zawartość oferty:
5.1. Formularz ofertowy podpisany przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy
5.2. Kosztorys ofertowy ( (Kosztorys ten posłuży Zamawiającemu wyłącznie do sprawdzenia czy za proponowaną cenę ryczałtową Wykonawca będzie mógł wykonać zamówienie)
5.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginału złożonej oferty (dotyczy ofert przesłanych w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Kontakt:
7. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego
Anna Harężlak Tel. 32 44 94 188 e-mail: zamowienia@pszczyna.sr.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.