Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachu

Przedmiot:

Remont pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kombatantów 4
41-250 Czeladź
powiat: będziński
(32) 265 10 16 wew. 42, 43, 47, (32) 265 10 22
techniczny@czsm.czeladz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Czeladź
Wadium: w opisie
Nr telefonu: (32) 265 10 16 wew.
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o przetargu
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ul. Kombatantów 4, 41-250 Czeladź ogłasza pisemny przetarg w formie konkursu ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu w budynkach mieszkalnych przy Ul. Ogrodowej 10 i Ul. Szpitalnej 27 oraz w pawilonie handlowym przy Ul. Niepodległości 14 w Czeladzi, należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z podziałem na zadania:
Nr zadani a ADRES Wysokość wadium
1. Ul. Ogrodowa 10 4 750,00 zł.
2. Ul. Szpitalna 27 4 600,00 zł.
3. Ul. Niepodległości 14 3 000,00 zł.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert w dniu 04.08.2021 r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej (pokój nr 8) w siedzibie Spółdzielni przy Ul. Kombatantów 4 w Czeladzi.

Specyfikacja:
Materiały do przetargu zostaną przesłane drogą e-mailową w godz.ch pracy Spółdzielni na podstawie przesłanego drogą e-mailową na adres techniczny@czsm.czeladz.pl. potwierdzenia wniesienia opłaty w wysokości 123 zł. brutto za każde zadanie ( tytuł wpłaty: materiały do przetargu na wykonanie remontu pokrycia dachu w Czeladzi - zadanie nr ...), na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej: PKO BP S.A. O/Sosnowiec nr 57 1020 2498 0000 8602 0019 2328.

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty - siedziba Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ul. Kombatantów 4, 41-250 Czeladź, sekretariat pok. nr 19. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 04.08.2021r. do godz. 9.00.

Wymagania:
Opłata nie podlega zwrotowi również w przypadku unieważnienia postępowania przetargowego. Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie zadania (1-3), lub na jedno lub na dwa wybrane zadania. Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi dostępny jest na stronie internetowej www.czsm.czeladz.pl
Do oferty należy dołączyć n/w dokumenty:
o oferta sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 1),
o kosztorysy ofertowe szczegółowe,
o aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS),
o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego,
o aktualną na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykonywanych robót nie mniejszą niż 200.000,00 zł,
o wykaz wykonanych robót, za okres ostatnich 3 lat, w zakresie porównywalnym z treścią zamówienia wraz z dołączeniem referencji,
o oświadczenie, iż oferent dysponuje osobą do kierowania robotami o specjalności (wg rodzaju zamówienia) z jednoczesnym złożeniem kopii dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia,
o oświadczenie, że oferent jest/nie jest czynnym płatnikiem VAT,
o potwierdzenie dokonania wpłaty wadium
o pisemne zobowiązanie do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w Regulaminie organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi, w razie zawiadomienia Wykonawcy o przyjęciu jego oferty.
str. i
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie wyszczególnionej przy każdym zadaniu na nr konta: PKO BP S.A O/S-c 83 1020 2498 0000 8202 0530 4441 najpóźniej do dnia 03.08 2021r.
Oferty należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Adresat: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kombatantów 4, 41-250 Czeladź) . Oferta na: ,,Wykonanie remontu pokrycia dachu w budynkach mieszkalnych i w pawilonie handlowym, należącym do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi" i być
opieczętowana pieczęcią oferenta.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferenta, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
O wyniku przetargu Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany w formularzu ofertowym adres email.

Kontakt:
Do kontaktu z oferentami upoważnieni są: Zbigniew Franczyk , Marta Toniak tel. 32/265-10-16 wew. 42, 43, 47, adres email: techniczny@czsm.czeladz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.