Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedmiot:

Wymiana odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
(32) 226 00 52, (32) 218 05 53
sekretariat@zim.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: 15.000,00 zł
Nr telefonu: (32) 226 00 52, (32)
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY- PISEMNY NA WYMIANĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH O DUŻEJ AWARYJNOŚCI
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o dużej awaryjności oraz usuwanie awarii przewodów wodociągowych o średnicy od DN32 - 400mm (najczęściej o średnicy DN32-150mm) oraz przewodów kanalizacyjnych o średnicy Dn160-1000mm (najczęściej na średnicy Dn160-200mrn) i studniach DN1000-1200mm na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 będący integralną częścią ogłoszenia i umowy.

Dokument nr: 15/RB/2021, ZP.262.31.2021

Otwarcie ofert: OTWARCIE OFERT W DNIU 05.08.2021r. o godz. 10:15

Składanie ofert:
SKŁADANIE OFERT DO DNIA 05.08.2021r. DO GODZINY 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy. Termin określony w zdaniu pierwszym obejmuje okres, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia Wykonawcy wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

Wymagania:
3. Zamawiający pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu żada wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, ze wskazaniem numeru i nazwy postępowania, na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.: ING Bank Śląski o/Mikołów Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153. Środki będą ulokowane na rachunku nieoprocentowanym. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. Dopuszcza się wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej i w formie gwarancji ubezpieczeniowej, przy czym okres ważności tych gwarancji winien wynosić min. 45 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie). Oryginał wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty.
4. Termin związania ofertą wynosi 45 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
5. Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 2) winien podać stawkę roboczogodziny (R) w zł, koszty
pośrednie (Kp) w % i zysk (Z) w %. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oferty obliczoną wg wzoru: ((2000r/h x R) + ((2000r/h xR)x Kp)) + (((2000r/h xR) + ((2000r/h xR)x Kp)) x Z) =.......zł
8. Prowadzone postępowanie jest jawne. Do odwołania zawieszona jest możliwość bezpośredniego uczestnictwa Wykonawców w otwarciu ofert. Zamawiający bezpośrednio po czynności otwarcia ofert zamieści w BIP'ie informację z otwarcia ofert.
9. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną: zamowienia@zim.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-ma11. pod rygorem uznania jej za niedoreczoną.
10.Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania przez co należy rozumieć odwołanie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wyboru oferty.
11.Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
12.Zamawiający oświadcza, iż:
a) nie wykorzystuje powierzonych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
b) przetwarza powierzone dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, w ramach przedmiotowego postępowania i dba o ich bezpieczeństwo.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.