Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dokumentacja projektowa

Przedmiot:

Dokumentacja projektowa

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 611 83 56
bom@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 56 611 83 56
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:
Cześć I: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Strzałowa / Artyleryjska w Toruniu.
Cześć II: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Polna / Strehla / Fieldorfa Nila w Toruniu.
Cześć III: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Matejki / Słowackiego w Toruniu.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:
Cześć I: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Strzałowa / Artyleryjska w Toruniu.
Cześć II: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Polna / Strehla / Fieldorfa Nila w Toruniu.
Cześć III: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Matejki / Słowackiego w Toruniu.
2. Zakres dokumentacji obejmuje:
Wszystkie wymagane elementy projektu budowlanego, składającego się na: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego z niezbędnymi uzgodnieniami.
3. Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy:
Cześć I: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Strzałowa / Artyleryjska w Toruniu.
Teren przy uL-Strzałowa/Artyleryjska w Toruniu zlokalizowany na działkach geod. nr : 154 i 178 - obręb 66, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP - Uchwała nr 1036 RMT z dnia 21.02.2002 r. ( 35aZP - przeznaczenie podstawowe: zieleń ogólnodostępna o charakterze parkowym). Orientacyjna lokalizacja obszaru projektowego, z szacunkową powierzchnią (pkt. 5) - dostępna jest na mapie aktywnej pod linkiem:
https://www.google.com
zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie istniejących terenów zieleni, będących własnością Gminy Miasta Toruń, Okręg 3 - Rudak w Toruniu, w celu poszerzenia możliwości rekreacji i wypoczynku - w postaci tematycznego parku kieszonkowego z funkcją przyrodniczą i edukacyjną, będącego miejscem integracji społecznej mieszkańców. Nie planuje się projektowania pełnowymiarowych placów zabaw w obrębie parków kieszonkowych. Wskazane jest zagospodarowanie pod funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne z uwzględnieniem nowo zrealizowanego terenu zieleni po przeciwległej stronie Ul. Artyleryjskiej. Przy projektowaniu należy mieć na względzie opinię Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu: ,,od Ul. Strzałowej należy przewidzieć chodnik o szerokości 2 m, zgodnie z MPZP. Uzupełnić projekt o 23.KDx (przeznaczenie podstawowe - komunikacja kołowa i piesza publiczna- ciąg pieszo -jezdny z zachowaniem zasad ruchu uspokojonego) - dz. 177 i 203 - obręb 66 jako pieszo-jezdnię o szerokości min 4,5 m i jednocześnie dojście do parku. Uwzględnić możliwość zaparkowania (szerokość pasa 6 m)..
Cześć II: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Polna / Strehla / Fieldorfa Nila w Toruniu.
Teren przy Ul. Polna / Strehla / Fieldorfa Nila w Toruniu - zlokalizowany na działkach geod. nr część 25/27 oraz 150/9 i 168/7 - obręb 33, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP - Uchwała nr 51/07 RMT z dnia 01.03.2007 r. ( C6-ZP78 - przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona o funkcji rekreacyjnej i izolacyjnej; przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, a w szczególności obiekty i urządzenia związane z poborem i uzdatnianiem wody). Orientacyjna lokalizacja obszaru projektowego, z szacunkową powierzchnią (pkt. 9) - dostępna jest na mapie aktywnej pod linkiem:
https://ww.google.com
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie istniejących terenów zieleni, będących własnością Gminy Miasta Toruń, Okręg 11 - Chełmińskie w Toruniu, w celu poszerzenia możliwości rekreacji i wypoczynku - w postaci tematycznego parku kieszonkowego z funkcją przyrodniczą i edukacyjną, będącego miejscem integracji społecznej mieszkańców. Nie planuje się projektowania pełnowymiarowych placów zabaw w obrębie parków kieszonkowych. Zagospodarowanie wokół istniejących terenów rekreacyjnych może stanowić swoistą izolację dla planowanej linii tramwajowej i dla sąsiadujących osiedli. Istnieje projekt koncepcyjny przekonsultowany społecznie w 2019--r.~ (http://www.konsultacje.torun.pl/pI/tereny-rekreacyjne-przy-uł-polnej ). Przy projektowaniu, należy zatem mieć na względzie zapisy z ,,Raportu - Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenów położonych przy ul.
Polnej, w okolicachulic: Fieldorfa ,,Nila", Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika", z listopada 2019 r. (zał. 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
Cześć III: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy Ul. Matejki / Słowackiego w Toruniu.
Teren przy Ul. Matejki / Słowac^^ w Toruniu - zlokalizowany na działkach geod. nr 136 i 160 - obręb 8, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP - Uchwała nr 62/15 RMT z dnia 16.04.2015 r. ( 63.05-ZP9 przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona publiczna). Orientacyjna lokalizacja obszaru projektowego, z szacunkową powierzchnią (pkt. 6) - dostępna jest na mapie aktywnej pod linkiem:
https ://www.google.com/
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie istniejących terenów zieleni, będących własnością Gminy Miasta Toruń, Okręg 13 - Bydgoskie w Toruniu, w celu poszerzenia możliwości rekreacji i wypoczynku - w postaci tematycznego parku kieszonkowego z funkcją przyrodniczą i edukacyjną, będącego miejscem integracji społecznej mieszkańców. Nie planuje się projektowania pełnowymiarowych placów zabaw w obrębie parków kieszonkowych. Projektowanie dotyczy terenu zieleni przy istniejącym placu zabaw. Istnieje potrzeba wykorzystania niewielkich przestrzeni na Bydgoskim Przedmieściu na tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, w celu ,,przewietrzania" gęstej zabudowy mieszkaniowej.
Powierzchnia każdego parku kieszonkowego nie może przekroczyć 0,5 ha.
4.1. Proponowane zagospodarowanie - wspólne dla wszystkich parków kieszonkowych, z indywidualnym dostosowaniem do uwarunkowań terenowych i potrzeb mieszkańców określonych np. w raporcie dotyczącym przeprowadzonych konsultacji społecznych -powinno obejmować:
4.1.1.
a) ciągi piesze lub pieszo-rowerowe, dojścia (w tym możliwie alejki naturalne z nawierzchnią przepuszczalną);
b) miejsca przeznaczone na wypoczynek,
c) urządzenia rekreacyjne;
d) miejsca/elementy zagospodarowania o charakterze edukacyjnym (w tym m.in. urządzenia zabawowe - preferowane z materiałów naturalnych/ekologicznych, np. tor przeszkód, klasy, itp., a także elementy wizualizacji przestrzennej - np. tablice informacyjne i/lub inne);
e) urządzenia małej architektury (ławki, w tym ławki parkowe parametryczne; stoły parkowe; siedziska; leżanki; kosze na śmieci; kosze na psie odchody, karmniki/budki dla ptaków/budki dla owadów; kwietniki/rabaty i in.;
f) oświetlenie (preferowane: energooszczędne/solarne, w tym ewentualne punktowe podświetlenie zieleni),
g) gospodarka zielenią, w tym: uporządkowanie i urządzenie zieleni ( m.in. rekultywacja, zabiegi pielęgnacyjne, założenie łąk kwietnych, nasadzenia roślinności wysokiej i niskiej);
h) nawodnienie;
i) infrastruktura wodna;..........
j) oraz inne rozwiązania zaproponowane przez projektanta.
4.1.2. Przynajmniej jeden z zaproponowanych elementów zagospodarowania powinien przyczyniać się do adaptacji do zmian klimatu, np. poprzez:
a) tworzenie tzw. zielonej i/lub niebieskiej infrastruktury czy małych ogrodów deszczowych na cele małej retencji, wzmacniającej system filtracji, przechwytywania i
. wykorzystania wód opadowych;
b) wprowadzenie tzw. zielonych ścian/elewacji i/lub zieleni pełniącej funkcje izolujące np. od hałasu i źródeł emisji spalin - tj. żywopłoty, lub też zieleni poziomej, tj. dywany kwietne czy zegary kwietne;
c) zielone zadaszenia - osłaniające przed nadmiernym upałem i przechwytujące ^ zanieczyszczenia z powietrza, np. pergole, parasole kwiatowe, itp.;
czy inne zaproponowane przez projektanta.
4.1.3. Przynajmniej jeden z zaproponowanych elementów zagospodarowania powinien być dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami i/lub starszych).
4.1.4. Przy projektowaniu zieleni należy koniecznie zaplanować wykorzystanie fitoncydów dla ochrony zdrowia i samopoczucia mieszkańców - tj. roślin zawierających substancje m.in. o charakterze bakteriobójczym, grzybobójczym, hamującym rozwój wirusów, itp., np.
o drzewa iglaste: jałowce (Juniperus); sosny (Pinus); świerki (Picea); jodły (Abies); żywotniki (Thuja);
o drzewa i krzewy liściaste: czeremcha (Padus); jarzębina (Sorbus); buk (Fagus); porzeczka czarna (Ribes nigrum); jaśminowiec (Philadelphus); bez czarny w odmianach;
o rośliny zielne i warzywne: czosnek, papryka, piołun, szałwia, kolendra, tymianek, macierzanka
o i / lub inne zaproponowane przez projektanta.
4.1.5. Każdy projekt powinien uwzględniać w szczególności zwiększanie bioróżnorodności przez wprowadzanie odpowiednich gatunków roślin (zestawienie proponowanych roślin w załączniku nr 3 ) np.
a) miododajnych, roślin przyjaznych ptakom i lub owadom (np. roślinności wabiącej motyle, odpowiedniej roślinności stanowiącej pokarm dla ptaków;
b) roślin okrywowych (np. jako alternatywa dla trawnika), które m.in. hamują degradację gleb miejskich poprzez ułatwienie napowietrzania i zwiększanie retencji wodnej (dzięki systemowi korzeniowemu); są siedliskiem dla mikrofauny; posiadają działanie fitosanitarne - oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń.
4.1.6. Proponuje się wyznaczyć na projektowanym obszarze parku kieszonkowego osobnych przestrzeni: edukacyjnej dla dzieci i wypoczynkowej dla osób starszych (w zależności od potrzeb i możliwości terenowych danego parku kieszonkowego);
4.1.7. UWAGA:-proponowana tematyka: krajoznawcza/geopolityczna - tj. przynajmniej jeden zaprojektowany element małej architektury i przynajmniej jeden element zaprojektowanej zieleni będzie nawiązywał do tematyki wybranego kraju/państwa świata. Tematyka i nazwa własna - odrębna dla każdego parku kieszonkowego. Dobór roślin i/lub elementów zagospodarowania powinien równocześnie nawiązywać kolorystyką do barw narodowych wybranego kraju.
4.2. Ostateczny tytuł dokumentacji należy dostosować pod kątem wybranej opcji tematycznej parku kieszonkowego i nadanej propozycji nazwy dla parku kieszonkowego.
4.3.- Należy przewidzieć koszty inspektora nadzoru terenów zieleni na rzecz wykonania inwestycji. Należy również zaplanować w kosztorysie koszty min. 3-letniego utrzymania zagospodarowanego terenu parku kieszonkowego (kosztorys osobny na realizację inwestycji i osobn^ na koszt utrzymania).
4.4. Propozycję zaprojektowanych rozwiązań w formie wizualizacji przedstawić do akceptacji Zamawiającego wciągu 2-3 tygodni od momentu podpisania umowy. Na wizualizacje powinny się składać: wizualizacje komputerowe wybranych charakterystycznych fragmentów terenu (3-5 wizualizacji, każda z innej perspektywy), a następnie minimum 3 plansze graficzne, rzut obszaru objętego opracowaniem w skali 1:500 - wersja kolorystyczna drukowana ( minimum 3 sztuki) wraz z analogiczną wersją za-pisaną na nośniku elektronicznym, w formacie .pdf oraz .tif/jpg (wymiary co najmniej 4056x3040 px, przy rozdzielczości 72 dpi) - po ostatecznych uwagach mieszkańców zgłoszonych po podaniu do wiadomości publicznej wizualizacji komputerowych. Wykonawca sporządzi również prezentację multimedialną propozycji projektowych, edytowalną w formie programu Power Point.
4.5. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić w szczególności zapisy Raportu z konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji parków kieszonkowych w Toruniu pn. ,,Sadzimy parki kieszonkowe", z lutego 2021 r. (zał. 2).
5. W ramach prac projektowych należy przewidzieć konieczność wykonania inwentaryzacji do celów projektowych w niezbędnym zakresie do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. W ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w ewentualnych spotkaniach dotyczących omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych lub innych wynikających z zakresu opracowania.
7. Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone szczegółowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz nazw producenta, z zastrzeżeniem zapisów Uwagi I.
Uwaga I:
W przypadku, gdy projektant w wyjątkowej sytuacji musi użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów- referencji technicznych, to w każdym takim przypadku musi uzupełnić o dodatkowy zwrot "lub równoważne", z podaniem parametrów technicznych i warunków równoważności. Nie dopuszcza się jedynie ogólnego sformułowania
dotyczącego--równoważności zawartego na początku dokumentacji. Do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że nie przywoływał i nie używał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub nornveuropejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a jeżeli użył - to należy wyszczególnić, w których miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zdania pierwszego.
8. Wykaz opracowań w formie papierowej wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
1) Koncepcja architektoniczna (opis z założeniami technicznymi, rzuty) wraz z szacunkowym kosztem inwestycji + wersja elektroniczna (format pdf i ath),
2) Projekt budowlany składający się z następujących opracowań:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego, w tym:
- projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi,
- projekt instalacji sanitarnych (jeśli będzie wymagany)
- projektinstalacji elektrycznych i teletechnicznych (jeśli będzie wymagany),
- innych w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz podłączenia do infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, rozwiązania kolizji z sieciami poszczególnych gestorów,
d) opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w par.5 ust.l pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf+ wersja edytowalna),
4) Przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),
5) Kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath),
6) Zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (,,ZZK"), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,
7) Inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich założonych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę,
8) Cała dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008).
Opracowania przedmiotu zamówienia należy wykonać w wersji papierowej w 6 egz. za wyjątkiem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz ZZK, które należy wykonać w 2 egz.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) pozyskanie mapy syt.-wys. w skali 1:500,
2) dostarczenie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,
3) ustalenie warunków posadowienia obiektu,
4) uzyskanie warunków technicznych podłączenia, przebudowy infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez
Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),
5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowisjcowych uwarunkowaniach - jeśli wymagana, decyzję o pozwoleniu na przesadzenie bądź usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę, zgody na odprowadzenie nadwyżki wody na teren nieutwardzony, decyzji pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku, i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),
6) udzielanie przez Wykonawcę dokumentacji odpowiedzi Zamawiającemu w trybie pilnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na zapytania merytoryczne do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trwającej procedurze udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich wad i błędów w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ujawnionych w trakcie czynności udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane,
7) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,
8) W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upoważniQnej_posiadaiącei odpowiednie uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności (z tym, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1920). Zawiadomienie będzie wskazywać dzień, godzinę i miejsce wymaganego przybycia.
10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.
11. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:
1) spełniać wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r.,poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze
określonew aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem ,,lub równoważny", nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo" w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7 Uwaga I,
2) nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu wykonanej koncepcji zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,
3) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, uzgodnienie projektu z użytkownikiem,
4) zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewnić możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania. *
12. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, w tym także wydanych decyzji administracyjnych, dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: PZP 219/2021, BOM.041.71.2021.AK

Składanie ofert:
7. Oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać lub złożyć do dnia 29.07.2021 r. (czwartek) do godz. 12.00 na adres: Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, Ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: bom@um.torun.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 16 tygodni od podpisania umowy (w tym wykonanie koncepcji architektonicznej_wxaz-Z-.wymaganym wizualizacjami prezentacją ostatecznych założeń (Power Point) oraz szacunkowego kosztu inwestycji do 5-6 tygodni od podpisania umowy)

Wymagania:
III. Kryteria wyboru oferty:
Cena-80% Doświadczenie - 20%
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: wykonawca wykaże - za pomocą referencji, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), w sposób należyty co najmniej dwie usługi dotyczące wykonania projektów budowlano-wykonawczych na zagospodarowanie terenów zieleni o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.
Kryteria oceny i ich wagi:
Cena 80% - waga kryterium: 80 pkt.
Kryterium obliczane według wzoru:
C _ cena brutto oferty najniższej x 80 cena brutto oferty badanej
Doświadczenie 20% - waga kryterium: 20 pkt.: ilość wykonanych przez Oferenta usług (udokumentowanych) dotyczących wykonania projektów budowłano-wykonawczych na zagospodarowanie terenów zieleni o wartości minimum 20 000,00 zł brutto:
- Minimum 2 dokumenty -10 pkt.
-_______2 i więcej dokumentów - 20 pkt.
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.
IV. Wymagania i warunki Zamawiającego:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. *
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
V. Wymagania udziału w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić czynną -działalność gospodarczą w zakresie opracowywania projektów budowlanych i posiadać doświadczenie w realizacji projektów budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.
VI. Warunki płatności:
1. Płatność nastąpi w 2 ratach:
a) rata I - 80% ceny zapisanej w umowie, po protokolarnym, bezusterkowym odebraniu przygotowanego kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót,
b) rata II - 20% ceny zapisanej w umowie, po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia
2. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę, po skutecznym dostarczeniu faktury do Biura Ogrodnika Miejskiego UMT oraz po wykonaniu i protokolarnym odbiorze części przedmiotu zamówienia za poszczególne etapy realizacji zadania, płatną w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
3. W niniejszej procedurze przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego, wymaganego niniejszą dokumentacją ,,zapytania ofertowego", przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając kalkulację własną kosztów wykonania zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tym względzie szczególnej staranności. W kalkulacji własnej należy uwzględnić wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np.: koszty wszelkich dojazdów, koszty związane z dokonaniem oględzin stanu istniejącego, wszelkie koszty wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, itp. koszty. Wykonawca oblicza cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w druk formularza oferty, stanowiącego załącznik nr I do niniejszego zapytania ofertowego. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.___________.....
VII. Opis sposobu przygotowania oferty, trybu i formy:
1. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. ^ Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub nieścieralnym atramentem.
3. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
4. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.
5. Cena olertowa brutto, która "jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Do oferty należy dołączyć kopię wpisu do CEIDG lub KRS.
9. Oferty składane listownie lub osobiście w siedzibie Biura Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie (oddzielne koperty dla poszczególnych części):
,,Oferta na Cześć I: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy ul. Strzałowa / Artyleryjska w Toruniu".
,,Oferta na Cześć II: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy ul. Polna / Strehla / Fieldorfa Nila w Toruniu".
,,Oferta na Cześć III: Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Park kieszonkowy przy ul. Matejki / Słowackiego w Toruniu".
(liczy się data i godzina wpływu oferty do Biura Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, a nie data nadania dostarczenia do UP lub do kuriera)
10. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego Jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
1-2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
VIII. Uwagi ogólne
Więcej informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Biura Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, osoba do kontaktu: Anna Karmienko, e-mail: a.karmienko@um.torun.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.