Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
/25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93, tel. 25 640 28 16, tel. 508 064 836
sekretariat@pwik.siedlce.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: /25/ 640-28-00 fax.
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania inwestycyjnego
,, Modernizacja systemu AKPiA dla SUW Sekuła I"

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
,, Modernizacja systemu AKPiA - kontroli, sterowania i wizualizacji dla SUW Sekuła I" zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 1

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 5.08.2021 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Specyfikacja:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki: www.pwik.siedlce.pl

Składanie ofert:
Oferty należy dostarczyć do siedziby PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach Ul. Leśna 8 w terminie do 5.08.2021r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - 30.11.2021r.

Wymagania:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych
Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2)

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Wszelkie informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Wymagania dotyczące wadium - Nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Alina Janowska tel. 25 640 28 16 w godz. 8.00 - 15.00,
Artur Sochaj tel. 508 064 836 w godz. 8.00 - 15.00 e-mail -

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.