Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie cyfrowej mapy Filmowego Dziedzictwa Kulturowego

Przedmiot:

Opracowanie cyfrowej mapy Filmowego Dziedzictwa Kulturowego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S A
Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
512029300, +48 604 206 159
spryszcz@arrsa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60604
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: 512029300, +48 604 2
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
PLSK.01.01.00-18-0143/17 - GreenFilmTourism

Część 1
Opracowanie cyfrowej mapy Filmowego Dziedzictwa Kulturowego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie cyfrowej mapy Filmowego Dziedzictwa Kulturowego wzdłuż transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze realizacji projektu w tym m.in. zaprojektowanie funkcjonalności i grafiki mapy oraz jej wykonanie w 3 językach (polski, słowacki, angielski) zgodnie z Załącznikiem nr 1. Szczegółowa specyfikacja zamówienia.
Zamówienie jest realizowane w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ,,GreenFilmTourism" (PLSK.01.01.00-18-0143/17-00), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

CPV: 72413000-8

Dokument nr: 2021-26145-60604, SPR.NR31/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Gmina
Bielsko-Biała
Miejscowość
Bielsko-Biała

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent składający ofertę winien wykazać się posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot zapytania ofertowego tj.:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał minimum 2 projekty polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu mapy cyfrowej o łącznej wartości 50.000,00 PLN
b) Oferent powinien dysponować następującymi osobami:
1. osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem przy kierowaniu co najmniej
2 projektami dotyczącymi zakresu budowy portali www zawierających technologie z zakresu: cyfrowej dystrybucji treści multimedialnych, systemów internetowych, interaktywnych map cyfrowych;
2. osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w tworzeniu systemów internetowych, portali i systemów zarządzania treścią z uwzględnieniem w szczególności systemów do zarządzania treścią interaktywną;
3. osoba z co najmniej z 3 letnim doświadczeniem w tworzeniu grafiki;
Dla wymagań określonych w pkt. 1-3 dopuszczalne jest łączenie przez jedną osobę wszystkich warunków.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Oferenci zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług wraz z referencjami (dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia) oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zapytania ofertowego wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu tych osób (CV), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. Wykaz wykonanych usług i Załącznik nr 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna zostać złożona według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz powinna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta - imię i nazwisko, dokładny adres, a w przypadku przedsiębiorcy - firmę oraz siedzibę, a ponadto NIP, REGON, nr KRS;
b) cena przedmiotu zamówienia;
c) oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się z Ogłoszeniem zapytania ofertowego, przyjmuje jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń;
d) oświadczenie oferenta, iż nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym;
e) referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.4. niniejszego Zaproszenia oraz wykaz wykonanych usług i posiadanego zespołu wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadaną wiedzę i doświadczenie członków zespołu;
f) klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie - 20%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Szymon Pryszcz Pryszcz
tel.: 512029300
e-mail: spryszcz@arrsa.pl
Elżbieta Szczerba
tel.: +48 604 206 159
e-mail: eszczerba@arrsa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.