Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
5258z ostatnich 7 dni
18353z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka komórek gospodarczych i WC

Przedmiot:

Rozbiórka komórek gospodarczych i WC

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. Świdnicka 7B
58-160 Świebodzice
powiat: świdnicki
(74) 66-40-100
benita.kramarz@mzn.swiebodzice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świebodzice
Wadium: ---
Nr telefonu: (74) 66-40-100
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2019 z późn. zm.) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1.
Miejski Zarząd Nieruchomości prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Nazwa zamówienia:
,,Rozbiórka komórek gospodarczych położonych przy Ul. Krasickiego 20 w Świebodzicach."
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
rozbiórka komórek gospodarczych i WC na suchych dołach położonych przy Ul. Krasickiego 20 w
Świebodzicach działka nr 20/19 obręb 021902_1.0003, obręb Śródmieście nr 3
w zakresie: rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem, ścian zewnętrznych, wewnętrznych ścian
działowych, posadzki cementowej przyziemia oraz fundamentów do poziomu 0,30 m poniżej terenu.
Rozbiórkę należy wykonywać od wewnątrz budynku w sposób uniemożliwiający zagrożenie dla działek
sąsiednich zwłaszcza dla budynków przylegających do obiektu objętego opracowaniem. Po wykonaniu
rozbiórki należy uporządkować i wyrównać teren.
Formularz ofertowy znajduje się na stronie internetowej: http://www.bip.mzn.swiebodzice.pl

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia : 04.08.2021 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej w siedzibie
Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości, Ul. Świdnicka 7B, 58 - 160 Świebodzice pok. nr 4 lub na
adres e - mail: benita.kramarz@mzn.swiebodzice.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
mzn@swiebodzice.pl

Wymagania:
Wykonawca musi:
1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie całości zadania.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wyniki zostaną przekazane oferentom na stronie internetowej Zamawiającego lub pocztą e-mail.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Uwagi:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: ,,rozporządzenie 2016/679") informujemy, że:
1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz
realizacji umowy jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach z siedzibą przy ul.
Świdnicka 7B, 58 - 160 Świebodzice. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz
podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych
oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru wykonawcy, zawarcia
umowy oraz realizacji umowy.
3. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
4. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobecdalszego przetwarzania.
5. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający
lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe,
których przetwarzanie ma zostać ograniczone.
6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
7. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
8. W przypadku przekazania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane
dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa
w art. 14 rozporządzenia 2016/679.

Kontakt:
TELEFONY KONTAKTOWE
1. Sekretariat Dyrektora (74) 66-40-100

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.