Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku wirówek siarczanu amonu wraz z modernizacją instalacji technologicznych...

Przedmiot:

Przebudowa budynku wirówek siarczanu amonu wraz z modernizacją instalacji technologicznych i elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW KOKS S.A. w Zabrzu
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. 32/757-56-54, fax: 32/757-50-43, tel. 32/757-56-81
bekubala@jswkoks.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 32/757-56-54, f
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
JSW KOKS S.A.
ogłasza przetarg nieograniczony - jednostopniowy nr P/22/2021, prowadzony w oparciu
w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. pn.:
o
Instrukcję
,,Przebudowa budynku wirówek siarczanu amonu wraz z modernizacją instalacji
technologicznych i elektrycznych w Koksowni Jadwiga".
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu inwestycyjnego, a w szczególności:
1) Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (w przypadku
zaistnienia takiej konieczności).
2) Wykonanie projektów branżowych na podstawie założeń technicznych ujętych w SIWZ, wizji lokalnej
oraz inwentaryzacji.
3) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej.
4) Przebudowa budynku i pomieszczenia wirówek siarczanu amonu wraz z modernizacją układu technologicznego
oraz instalacji elektrycznych.
5) Wykonanie wszelkich prób, testów i pomiarów, wynikających z obowiązujących przepisów oraz aktualnych norm.
6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, zezwalających na użytkowanie
przedmiotu inwestycji.
7) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, deklaracji zgodności i dokumentacji DTR.
8) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej powykonawczej.

Dokument nr: P/22/2021

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Komisji ds. Przetargów
w dniu 23.08.2021 r. o godz. 10 10 w JSW KOKS S.A. - Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej,
42-523 Dąbrowa Górnicza, Ul. Koksownicza 1, w budynku ,,STOŁÓWKA" (znajdującym się za bramą główną Koksowni) -
sala konferencyjna na I-szym piętrze.

Specyfikacja:
Materiały przetargowe zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
? można odebrać osobiście w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń, 42-523 Dąbrowa Górnicza
ul. Koksownicza 1, w Dziale Przetargów, budynek ,,WODNIK" pokój nr 212
lub
? otrzymać drogą pocztową i elektroniczną w formacie .pdf,
po uprzednim przedłożeniu ogłaszającemu potwierdzenia dokonania wpłaty i aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Cena materiałów przetargowych wynosi 100 zł + 23% podatek VAT - płatna na konto PKO BP S.A. Oddział
w Sosnowcu nr rachunku 71 1020 2498 0000 8202 0019 1205.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 23.08.2021 r. o godz. 10 00 .
Miejsce składania ofert: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń
w Dąbrowie Górniczej, tj. w Budynku Zarządu JSW KOKS S.A. i Dyrekcji Koksowni Przyjaźń, 42-523 Dąbrowa Górnicza,
ul. Koksownicza 1 - Zespół Obsługi Kancelaryjnej - pokój nr 020 z dopiskiem ,,Dla Działu Przetargów". Koperta powinna
być oznaczona Przetarg pn.: ,,Przebudowa budynku wirówek siarczanu amonu wraz z modernizacją instalacji
technologicznych i elektrycznych w Koksowni Jadwiga" z dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ".

Miejsce i termin realizacji:
Termin (czas) realizacji zamówienia: Zamawiający oczekuje realizacji prac w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia
umowy.

Wymagania:
Wysokość wadium: 30 000,00 zł.
Wizja lokalna (obligatoryjna) odbędzie się w dniu 06.08.2021 r. o godz. 9 00 w JSW KOKS S.A.
Koksownia Jadwiga, ul. Zamkowa 9, 41-803 Zabrze-Biskupice. Miejsce spotkania - Brama Główna.
W wizji lokalnej mogą wziąć udział tylko ci Oferenci, którzy wykupią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Oferenci, którzy nie pojawią się na wizji, zostaną automatycznie wykluczeni z postępowania.
Oferenci, którzy wykupią SIWZ po terminie wizji lokalnej, będą mieli możliwość odbycia wizji (na ich pisemny wniosek)
w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż na 6 dni kalendarzowych przed terminem składania
ofert.

Kontakt:
Upoważnionymi do kontaktów z oferentami w zakresie procedury przetargowej są:
?
Beata Janas - Kubala - Kierownik Działu Przetargów - tel. 32/757-56-54, fax: 32/757-50-43,
e-mail: bekubala@jswkoks.pl,
?
Filip Ziarko - Specjalista ds. Przetargów - tel. 32/757-56-81, fax: 32/757-50-43,
e-mail: fziarko@jswkoks.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.