Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRAN┼╗Y BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
P┼éatno┼Ťci on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetarg├│w

..poka┼╝ukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomo┼Ťciami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu w lokalu i docieplenia stropu w pomieszczeniu gospodarczym

Przedmiot:

Wykonanie remontu w lokalu i docieplenia stropu w pomieszczeniu gospodarczym

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiaj─ůcego: Zak┼éad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Bia┼éej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 499 06 85, kom. 606 346 221, tel: 33 499 06 02
pszary@zgm.eu
Wojew├│dztwo: ┼Ťl─ůskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 499 06 85, k
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie, zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mikologicznej, remontu w lokalu nr 2
i docieplenia stropu w pomieszczeniu gospodarczym nr 11 w budynku
położonym przy Ul. Stanisława Wyspiańskiego 32 w Bielsku-Białej"
zgodnie z wymaganiami Zamawiaj─ůcego okre┼Ťlonymi w niniejszym zaproszeniu, przedmiarach
rob├│t - za┼é. nr 2 i 2a, Ekspertyzy Mykologicznej - za┼é. nr 3 oraz wzorze umowy stanowi─ůcej
za┼é─ůcznik nr 9 do zaproszenia.
2. Budynek przy Ul. Stanisława Wyspiańskiego 32 jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
podpiwniczonym. Budynek stanowi w┼éasno┼Ť─ç Wsp├│lnoty Mieszkaniowej, natomiast lokal
mieszkalny nr 2 i pomieszczenie gospodarcze nr 11 stanowi─ů w┼éasno┼Ť─ç Gminy Bielsko-Bia┼éa.
3. Dane techniczne:
II.
1) powierzchnia u┼╝ytkowa lokalu mieszkalnego nr 2 - 74,46 m 2 ,
2) powierzchnia u┼╝ytkowa pomieszczenia gospodarczego - 57,83 m 2 .
Zakres prac zasadniczych w szczeg├│lno┼Ťci obejmuje:
1) wykonanie zaleceń ekspertyzy mikologicznej dla lokalu nr 2 zlokalizowanego w budynku przy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 32 w zakresie:
a) odbicia uszkodzonych tynk├│w,
b) wykonania wymiany stolarki okiennej (okna zespolone PCV o współczynniku 0,9
W/m 2 K) w pomieszczeniu pokoju od strony podw├│rza wraz z monta┼╝em parapet├│w,
c) odgrzybienia wraz z oczyszczeniem ┼Ťcian, zgodnie z przyj─Ötym systemem danego
producenta,
1d) ułożenia płyt krzemianowo - wapniowych gr. 25 mm,
e) uzupełnienia tynków zwykłych,
f) malowania powierzchni ┼Ťcian i sufit├│w farbami krzemianowymi,
2) wykonanie docieplenia stropu w pomieszczeniu gospodarczym nr 11 w budynku przy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 32 w zakresie:
a) wykonania impregnacji stropu pod ocieplenie,
b) wykonania ocieplenia stropu we┼én─ů mineraln─ů gr. 15 cm,
c) izolacji z folii polietylenowej,
d) wykonania rusztów z kształtowników metalowych (umocowanie wełny do stropu),
3) wykonanie innych prac koniecznych do realizacji zam├│wienia, niezb─Ödnych do jego wykonania
z punktu widzenia obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w i wymog├│w prawa,
4) po wykonaniu prac uzyskanie wszelkich wymaganych prawem protokołów. Koszty uzyskania
protokołów ponosi Wykonawca,
5) Wykonawca b─Ödzie r├│wnie┼╝ zobowi─ůzany do dostarczenia atest├│w na u┼╝yte materia┼éy.
III. Wymagania dotycz─ůce przedmiotu zam├│wienia:
1) Wykonawca jest zobowi─ůzany odpady powsta┼ée w wyniku wykonywania przedmiotu
zam├│wienia zagospodarowa─ç zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. Wykonawca jest wytw├│rc─ů
odpad├│w w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 997
z p├│┼║n. zm.),
2) je┼╝eli zajdzie taka potrzeba odpady niebezpieczne nale┼╝y usun─ů─ç i podda─ç utylizacji zgodnie
z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
3) Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç, ┼╝e w miar─Ö potrzeb, ilo┼Ť─ç rob├│t, mo┼╝e ulec
zmniejszeniu lub zwi─Ökszeniu w trakcie realizacji zam├│wienia, ale nie wi─Öcej ni┼╝ do 15% warto┼Ťci
całego zamówienia,
4) roboty obj─Öte niniejszym zam├│wieniem Wykonawca wykona rzetelnie, terminowo, zgodnie
z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami oraz obowi─ůzuj─ůcymi normami w tym zakresie, z zachowaniem
zasad i przepis├│w okre┼Ťlonych we w┼éa┼Ťciwych aktach prawnych, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego,
5) Wszystkie wymienione, w przedmiarach robót z nazw artykuły i materiały należy rozumieć
jako wskazanie wymaganych parametr├│w technicznych i jako┼Ťciowych. Zamawiaj─ůcy dopuszcza
uj─Öcie w ofercie, a nast─Öpnie zastosowanie innych materia┼é├│w i urz─ůdze┼ä ni┼╝ podane
w dokumentach okre┼Ťlonych powy┼╝ej, pod warunkiem posiadania przez te materia┼éy lub
urz─ůdzenia parametr├│w nie gorszych ni┼╝ okre┼Ťlone w tych dokumentach, ┼é─ůcznie wymaga si─Ö:
a) z┼éo┼╝enia w ofercie stosownych dokument├│w, uwiarygodniaj─ůcych proponowane przez
Wykonawc─Ö materia┼éy, potwierdzaj─ůcych r├│wnowa┼╝no┼Ť─ç materia┼é├│w lub urz─ůdze┼ä do
materia┼é├│w lub urz─ůdze┼ä wskazanych w przedmiarach rob├│t,
2b) je┼╝eli tre┼Ť─ç ww. dokument├│w wskazywa┼éyby w odniesieniu do niekt├│rych materia┼é├│w lub
urz─ůdze┼ä znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne lub inne dokumenty odniesienia, Zamawiaj─ůcy dopuszcza oferowanie materia┼é├│w
lub urz─ůdze┼ä r├│wnowa┼╝nych albo oferowanie rozwi─ůza┼ä r├│wnowa┼╝nych pod wzgl─Ödem
parametr├│w technicznych, u┼╝ytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w przedmiarach
rob├│t, przy czym materia┼éy lub urz─ůdzenia pochodz─ůce od konkretnych producent├│w okre┼Ťlaj─ů
minimalne parametry jako┼Ťciowe i cechy u┼╝ytkowe, jakim musz─ů odpowiada─ç materia┼éy lub
urz─ůdzenia oferowane przez wykonawc─Ö, aby zosta┼éy spe┼énione wymagania stawiane przez
Zamawiaj─ůcego,
c) materia┼éy lub urz─ůdzenia pochodz─ůce od konkretnych producent├│w stanowi─ů wy┼é─ůcznie
wzorzec jako┼Ťciowy przedmiotu zam├│wienia,
d) pod poj─Öciem minimalne parametry jako┼Ťciowe i cechy u┼╝ytkowe Zamawiaj─ůcy rozumie
wymagania dotycz─ůce materia┼é├│w lub urz─ůdze┼ä zawarte w og├│lnie dost─Öpnych ┼║r├│d┼éach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa┼ä Zamawiaj─ůcego
w stosunku do okre┼Ťlonego rozwi─ůzania. Pos┼éugiwanie si─Ö nazwami producent├│w/produkt├│w
ma wy┼é─ůcznie charakter przyk┼éadowy,
e) Zamawiaj─ůcy, wskazuj─ůc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zam├│wienia, dopuszcza jednocze┼Ťnie produkty r├│wnowa┼╝ne
o parametrach jako┼Ťciowych i cechach u┼╝ytkowych co najmniej na poziomie parametr├│w
wskazanego produktu, uznaj─ůc tym samym ka┼╝dy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach. W takiej sytuacji Zamawiaj─ůcy wymaga podania w ofercie nazwy (typy, rodzaju)
i producent├│w przyj─Ötych do wyceny i do zastosowania przy realizacji zam├│wienia
(tj. oferowanych) materia┼é├│w, urz─ůdze┼ä i/lub nazwy przyj─Ötych system├│w, przy czym
zastosowane materia┼éy i urz─ůdzenia winny by─ç dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie,
f) w przypadku niewskazania w ofercie rozwi─ůzania r├│wnowa┼╝nego Zamawiaj─ůcy uzna, i┼╝
Wykonawca b─Ödzie realizowa┼é przedmiot zam├│wienia zgodnie z rozwi─ůzaniami wskazanymi
w niniejszym zaproszeniu do składania ofert,
g) w przypadku, gdy zastosowanie innych materia┼é├│w i urz─ůdze┼ä ni┼╝ podane w dokumentach
okre┼Ťlonych powy┼╝ej, wymaga─ç b─Ödzie zmiany warunk├│w technicznych, koszty tych zmian
poniesie Wykonawca,
6) w przypadku niewskazania w ofercie rozwi─ůzania r├│wnowa┼╝nego Zamawiaj─ůcy uzna, i┼╝
Wykonawca b─Ödzie realizowa┼é przedmiot zam├│wienia zgodnie z rozwi─ůzaniami wskazanymi
w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz przedmiarach robót,
7) wykonywanie prac mo┼╝e by─ç prowadzone tylko przez Wykonawc─Ö posiadaj─ůcego w┼éa┼Ťciwe
kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych rob├│t, zaopatrzonego w odpowiednie wyposa┼╝enie
oraz sprz─Öt i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania prac
zwi─ůzanych z ww. robotami oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno┼Ť─ç BHP,
38) Wykonawca w trakcie prowadzenia rob├│t musi bezwzgl─Ödnie zapewni─ç doj┼Ťcia do wszystkich
budynk├│w znajduj─ůcych si─Ö w obr─Öbie prowadzonych rob├│t, jak r├│wnie┼╝ zapewni─ç doj┼Ťcie
interesantów, klientów i mieszkańców do nich. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę
warunk├│w opisanych powy┼╝ej, wszelkie ewentualne roszczenia os├│b trzecich z tym zwi─ůzane
pokryje Wykonawca rob├│t,
9) zabezpieczenia wykonane przez Wykonawc─Ö nie mog─ů utrudnia─ç funkcjonowania budynk├│w
znajduj─ůcych si─Ö w obr─Öbie prowadzonych robot.

Dokument nr: DZ-JR/79/2021/ADM

Otwarcie ofert: Wynik post─Öpowania zostanie og┼éoszony na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego:

Specyfikacja:
6) Wykonawc├│w zamierzaj─ůcych z┼éo┼╝y─ç oferty prosz─Ö o wcze┼Ťniejszy kontakt z Administracj─ů
Domów Mieszkalnych w Bielsku-Białej przy Ul. Krasińskiego 5, (telefony: 33/499 06 80,
w godz. 7:00 - 14:30 w dni robocze, w celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej budynku,

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
TERMIN SKŁADANIA ofert:
30. 07. 2021r. do godz. 14:00
9Oferty mo┼╝na r├│wnie┼╝ z┼éo┼╝y─ç i przes┼éa─ç Zamawiaj─ůcemu poczt─ů elektroniczn─ů na adres:
przetargi@zgm.eu .

Miejsce i termin realizacji:
Terminy.
do 2 miesi─Öcy od dnia przekazania placu rob├│t,
1) Okresy realizacji zam├│wienia:
do 5 dni od dnia zawarcia umowy
2) Terminy przekazania placu rob├│t:
60 miesi─Öcy

Wymagania:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadanie przez Wykonawc─Ö uprawnie┼ä do prowadzania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w zakresie
obj─Ötym przedmiotem zam├│wienia,
2) Posiadanie przez Wykonawc─Ö niezb─Ödnej wiedzy i do┼Ťwiadczenia oraz dysponowanie potencja┼éem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam├│wienia,
3) Znajdowanie si─Ö Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniaj─ůcej wykonanie
zam├│wienia,
4) Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie dokumentów
wskazanych w ust. V pkt. 4 ppkt. 1 i 2 niniejszego zaproszenia,
5) Zamawiaj─ůcy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzi┼é wizj─Ö lokaln─ů nieruchomo┼Ťci i jego
otoczenia, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, kt├│re mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania rob├│t obj─Ötych zam├│wieniem. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie
Wykonawca,
4Tylko wizja lokalna dokonana w uzgodnieniu z Administracj─ů Dom├│w Mieszkalnych, b─Ödzie
uznana przez Zamawiaj─ůcego za spe┼énienie warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu.
2. Oferta powinna zawiera─ç:
1) Wykonawca winien z┼éo┼╝y─ç wszystkie o┼Ťwiadczenia, za┼Ťwiadczenia i dokumenty w kolejno┼Ťci
okre┼Ťlonej w ust. V pkt. 4 niniejszego zaproszenia,
2) wymagane dokumenty powinny by─ç z┼éo┼╝one w formie orygina┼éu lub kserokopii po┼Ťwiadczonych
za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez Wykonawc─Ö. Nale┼╝y na kserokopii zamie┼Ťci─ç zapis, np.:
,,za zgodno┼Ť─ç kopii z orygina┼éem", ,,potwierdzam zgodno┼Ť─ç kopii z orygina┼éem" oraz dat─Ö
i czytelny podpis lub paraf─Ö i piecz─ůtk─Ö imienn─ů.
5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Przy obliczaniu ceny Wykonawca winien:
a) obliczy─ç cen─Ö oferty metod─ů kalkulacji szczeg├│┼éowej, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami w sprawie
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, przy zachowaniu poniższych założeń,
b) wyceny nale┼╝y dokona─ç w oparciu o katalogi wyszczeg├│lnione w przedmiarach rob├│t i uwzgl─Ödnione
w Polskich Standardach Kosztorysowania rob├│t budowlanych opracowanych przez SKB Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego,
c) zakres rob├│t, kt├│ry jest podstaw─ů do okre┼Ťlenia tej ceny musi by─ç zgodny z zakresami rob├│t
okre┼Ťlonymi w przedmiarach rob├│t stanowi─ůcych za┼é─ůcznik numer 2 i 2a,
d) cena ta musi zawiera─ç wszystkie koszty zwi─ůzane z realizacj─ů zadania wynikaj─ůce wprost
z przedmiar├│w rob├│t, dokumentacji projektowej oraz inne koszty wynikaj─ůce z umowy, kt├│ra stanowi
za┼é─ůcznik numer 9,
e) nie dopuszcza si─Ö zmian przedstawionych w przedmiarach rob├│t podstaw wyceny,
7f) w przypadku gdy, zdaniem Wykonawcy, przedstawiona w przedmiarze rob├│t podstawa wyceny nie
odpowiada charakterowi wycenianej roboty, nale┼╝y to zg┼éosi─ç Zamawiaj─ůcemu wraz z propozycj─ů
zast─ůpienia jej inn─ů podstaw─ů (nazwa katalogu nak┼éad├│w rzeczowych, jego numer, numer tablicy, numer
kolumny) przed złożeniem oferty,
g) ceny tych samych sk┼éadnik├│w cenotw├│rczych (R, Ko, Z, M, S) musz─ů by─ç takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej bran┼╝y rob├│t,
h) Wykonawca mo┼╝e poda─ç tylko jedn─ů cen─Ö za wykonanie zam├│wienia. Oferty z cenami wariantowymi
zostan─ů odrzucone,
i) nast─Öpnie Wykonawca zsumuje warto┼Ťci kosztorys├│w, co stanowi─ç b─Ödzie warto┼Ť─ç oferty netto za
ca┼éo┼Ť─ç zam├│wienia.
2. Do warto┼Ťci oferty netto Wykonawca winien doliczy─ç nale┼╝ny podatek od towar├│w i us┼éug VAT.
Warto┼Ť─ç ta stanowi─ç b─Ödzie cen─Ö oferty brutto:
a) cena końcowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu przetargu z należnymi
podatkami, op┼éatami i upustami. Wszystkie uwarunkowania zwi─ůzane z realizacj─ů przedmiotowego
zadania uwzgl─Ödnia cena oferty,
b) do oceny ofert Zamawiaj─ůcy przyjmie cen─Ö oferty brutto za ca┼éo┼Ť─ç zam├│wienia,
c) szczeg├│┼éowy zakres prac zosta┼é okre┼Ťlony w przedmiarze rob├│t stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 2,
d) prawid┼éowe ustalenie podatku VAT nale┼╝y do obowi─ůzk├│w wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towar├│w i us┼éug oraz podatku akcyzowym. Zamawiaj─ůcy nie uzna za oczywist─ů pomy┼ék─Ö
i nie b─Ödzie poprawia┼é b┼é─Ödnie ustalonego podatku VAT. Pomy┼éka taka b─Ödzie traktowana jako b┼é─ůd,
kt├│rego nie da si─Ö poprawi─ç,
e) nieprawidłowe obliczenie przez Wykonawcę ceny oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny
spowoduje odrzucenie oferty,
f) cena podana przez wykonawc─Ö za przedmiot zam├│wienia b─Ödzie obowi─ůzuj─ůca przez okres wa┼╝no┼Ťci
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
g) cena oferty powinna by─ç podana w z┼éotych polskich (zamawiaj─ůcy uzna za prawid┼éow─ů ofert─Ö, kt├│rej
cena podana b─Ödzie z dok┼éadno┼Ťci─ů do dw├│ch miejsc po przecinku), Cena oferty powinna by─ç podana
cyfrowo i słownie.
3. Informuj─Ö, ┼╝e zaproponowane ceny b─Öd─ů por├│wnane z innymi ofertami. Z Wykonawc─ů, kt├│ry
przedstawi najkorzystniejsz─ů ofert─Ö zostanie podpisana umowa. Z┼éo┼╝enie ofert nie musi skutkowa─ç
zawarciem umowy.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:
1) jedynym kryterium, kt├│rym zamawiaj─ůcy b─Ödzie si─Ö kierowa┼é przy wyborze ofert jest cena
wykonania przedmiotu zam├│wienia, przeprowadzenie wizji lokalnej budynku potwierdzonej przez
8przedstawiciela ADM oraz spełnianie wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych
wymaganych przez Zamawiaj─ůcego,
2) oferta zawieraj─ůca b┼é─Ödy w obliczeniu ceny lub b┼é─Ödnie ustalony podatek VAT, b─Ödzie przez
Zamawiaj─ůcego odrzucona, z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä pkt. 6,
3) ranking ofert zostanie u┼éo┼╝ony w kolejno┼Ťci zaoferowanych cen - od najni┼╝szej do najwy┼╝szej,
4) z Wykonawc─ů, kt├│rego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa, na warunkach
okre┼Ťlonych we wzorze umowy, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 8 do niniejszego og┼éoszenia. Z┼éo┼╝enie
oferty nie musi skutkowa─ç zawarciem umowy,
5) potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie wszystkich
wymaganych dokumentów wskazanych w rozdz. V ust. 4 zaproszenia. Nie spełnienie przez
Wykonawc─Ö warunk├│w formalnych lub merytorycznych wymaganych przez Zamawiaj─ůcego
b─Ödzie podstaw─ů do odrzucenia oferty, z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä pkt. 6,
6) Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub uniewa┼╝nienia post─Öpowania bez
podania przyczyny. Od decyzji Zamawiaj─ůcego nie przys┼éuguj─ů ┼Ťrodki odwo┼éawcze,
7) z tytu┼éu odrzucenia oferty wykonawcy nie przys┼éuguj─ů ┼╝adne roszczenia przeciwko
Zamawiaj─ůcemu zwi─ůzane ze zwrotem koszt├│w uczestnictwa w post─Öpowaniu, w szczeg├│lno┼Ťci
koszt├│w przygotowania oferty.
VII.
Termin zwi─ůzania ofert─ů:
1) termin zwi─ůzania ofert─ů wynosi 20 dni od up┼éywu terminu sk┼éadania ofert,
2) W szczeg├│lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj─ůcy mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Wykonawc├│w
o przedłużenie tego terminu,
3) za zgod─ů obu stron umowa w sprawie Zam├│wienia Odr─Öbnego mo┼╝e by─ç zawarta po up┼éywie terminu
zwi─ůzania ofert─ů .

Kontakt:
Osobami do kontakt├│w w sprawie niniejszego zam├│wienia s─ů:
a) pod wzgl─Ödem merytorycznym dotycz─ůcym przedmiotu zam├│wienia:
Paulina Szary, tel. 33 499 06 85, kom. 606 346 221 w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do
pi─ůtku, e-mail: pszary@zgm.eu,
b) pod wzgl─Ödem formalno-proceduralnym dotycz─ůcym przedmiotu zam├│wienia:
Jolanta Rocławska, tel: 33 499 06 02 , e-mail: jroclawska@zgm.eu,w godz. 8 00 - 14 00 od
poniedzia┼éku do pi─ůtku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona u┼╝ywa COOKIES.

Korzystaj─ůc z niej wyra┼╝asz zgod─Ö na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl─ůdarki. Szczeg├│┼éy w Polityce Prywatno┼Ťci.